Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v UK Work and Study UK

Internship

Pracovné skúsenosti a zdokonalenie angličtiny

Internship

Podmienky účasti

 • vek minimálne 18 rokov
 • znalosť agnličtiny na urovni B1 Intermediate do C2 Proficiency
 • životopis
 • motivačný list
 • fotografia
 • občan EU

Akreditácia kurzu

 • English 2000 Certifikát
 • Správa o kurze
 • Správa o umiestnení na pracovnú pozíciu

Nástup na program

 • každý týždeň

Internship

Program Internship je kombináciou štúdia anglického jazyka pre dospelých a neplatenej stáže v rozsahu 3-12 týždňov

Účastníci programu navštevujú full-time kurz anglického jazyka General English a Specialised English: písanie životopisu a motivačného listu, vypisovania žiadostí, daňových priznaní, zmlúv, precvičovanie jazykových zručností pri pohovoroch atď., v dĺžke jeden týždeň, ktorý zahŕňa oblasti počúvania, hovorenia, čítania a písania (študenti absolvujú samoštúdium, ktoré je kontrolované učiteľským tímom) a následne je im zabezpečené umiestenie na neplatenú pracovnú pozíciu.

Program poskytne študentom pracovné skúsenosti a možnosť zdokonaliť si jazykové schopnosti v profesionálnom prostredí. 

Pracovná časť programu

 • umožní získanie skúseností z bežného života v anglicky hovoriacom prostredí ako sú práca v tíme, vykonanie pracovných úloh, rozhodovanie, organizačné a komunikačné schopnosti, sebavedomie atď.
 • neplatená stáž v profesionálnom prostredí
 • počet hodín a typ práce je určený poskytovateľom umiestenia na pracovnú pozíciu
 • špecifické/preferované umiestenie na pracovnú pozíciu nemôže byť garantované a môže byť v akejkoľvek spoločnosti, resp. úrade
 • do práce sa zvyčajne dochádza autobusom alebo vlakom
 • umiestenie na pracovnú pozíciu je bez poplatkov

Vyučovanie

Zahŕňa General English - 20 lekcií / 15 hodín týždenne a Specialised English - 4 lekcie / 3 hodiny týždenne s maximálnym počtom 16 študentov v triede a samoštúdium. Študenti môžu zdarma navštevovať tzv. Weekly Language Clinic, konzultácie, kde prebieha výučba 1:1 - študent – lektor a kde môžu dostať pomoc a vysvetlenie týkajúce sa akejkoľvek oblasti anglického jazyka. Študenti môžu navštevovať aktivity a exkurzie školy, s cieľom získať istotu v používaní anglického jazyka aj mimo výučby v triede. Časť aktivít je zdarma. Exkurzie sú za poplatok splatný na recepcii školy. Niektoré aktivity sú len pre osoby staršie ako 18 rokov. Študenti, ktorí úspešne ukončia program získajú English 2000 jazykový certifikát. Na požiadanie je od poskytovaľa pracovného umiestnenia  poskytnutá pracovná referencia.

V čase ukončenia kurzu budú mať študenti absolvované nasledovné oblasti:

 • preštudovanie a precvičenie gramatiky zodpovedajúcej ich úrovni
 • čítanie a počúvanie textu s pochopením obsahu a detailov
 • preštudovanie a precvičenie slovnej zásoby a praktického jazyka
 • preštudovanie a precvičenie správnej výslovnosti
 • naplánovanie, zorganizovanie a napísanie slohových prác

Nástup na program je každý týždeň.

 

zápisné 85 GBP
celý program
299 GBP

Ostatné poplatky:

 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu (odporúčané je komplexné poistenie) - a) denná sadzba - 1,05 EUR/deň len liečebné náklady alebo 1,53 EUR/deň komplexné cest. poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 75,20 EUR len liečebné náklady alebo 121,6 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do UK vo výške cca. 50 EUR až 100 EUR - suma závisí od formy dopravy (väčšinou nízkonákladová letenka) a aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do UK min. cca. 500 - 600 GBP
HORE