Work and Travel USA / Work and Study UK
Studium v UK Work and Study UK Scholarship

Najnižšia cena na trhu - 189 GBP na týždeň!

Intensive English

Priprav sa na Cambridgské skúšky!

Intensive English

Podmienky účasti

 • vek minimálne 16 rokov
 • znalosť agnličtiny na urovni A1 Elementary do C2 Proficiency

Akreditácia kurzu

 • ETC International College Certifikát

Voliteľné skúšky

 • IELST
 • Cambridge First Certificate
 • Cambridge Advanced Certificate
 • Cambridge Proficiency Certificate

Nástup na program

 • každý týždeň

Intensive English

Intensive English je full-time kurz anglického jazyka pre dospelých. Zahŕňa oblasti počúvania, hovorenia, čitania a písania, ako aj prípravu na Cambridgské skúšky na úrovni B2-C2.

Veľkou výhodou kurzu je aj možnosť ubytovania v hostiteľskej rodine, tzv. Home Stay, čo študentom umožní maximálne efektívne precvičovanie a prehlbovanie nadobudnutých znalostí angličtiny v reálnom prostredí, na dennej báze s native speakers, teda rodenými angličanmi.

Vyučovanie

Zahŕňa General English - 30 lekcií / 22,5 hodín týždenne s maximálnym počtom 14 študentov v triede. Študenti môžu navštevovať aktivity a exkurzie školy, s cieľom získať istotu v používaní anglického jazyka aj mimo výučby v triede. Časť aktivít je zdarma. Exkurzie sú za poplatok splatný na recepcii školy. Niektoré aktivity sú len pre osoby staršie ako 18 rokov. Študenti, ktorí úspešne ukončia program získajú ETC College jazykový certifikát.

V čase ukončenia kurzu budú mať študenti absolvované nasledovné oblasti:

 • preštudovanie a precvičenie gramatiky zodpovedajúcej ich úrovni
 • čítanie a počúvanie textu s pochopením obsahu a detailov
 • preštudovanie a precvičenie slovnej zásoby a praktického jazyka
 • preštudovanie a precvičenie správnej výslovnosti
 • naplánovanie, zorganizovanie a napísanie slohových prác

Nástup na program je každý týždeň.

zápisné 99 GBP
1 týždeň
189 GBP

Ostatné poplatky:

 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu - a) denná sadzba - 1,53 EUR/deň komplexné poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 121,6 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do UK vo výške cca. 50 EUR až 100 EUR - suma závisí od formy dopravy (väčšinou nízkonákladová letenka) a aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do UK min. cca. 500 - 600 GBP
HORE