Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v UK Work and Study UK

Internship Retail

Pracovné skúsenosti a zdokonalenie angličtiny

Internship Retail

Podmienky účasti

 • vek minimálne 18 rokov
 • znalosť agnličtiny na urovni B1 Intermediate do C2 Proficiency
 • životopis
 • motivačný list
 • fotografia
 • občan EU

Akreditácia kurzu

 • ETC International College Certifikát

Nástup na program

 • každý týždeň

Internship Retail

Program Internship Retail/Charity Shops je kombináciou štúdia anglického jazyka pre dospelých a poobedňajšej part-time práce v rozsahu 2-6 týždňov.

Účastníci programu navštevujú full-time kurz anglického jazyka General English, ktorý zahŕňa oblasti počúvania, hovorenia, čítania a písania, ako aj prípravu na Cambridgské skúšky na úrovni B2-C2 a je im zabezpečené umiestenie na neplatenú pracovnú pozíciu.

Pracovná časť programu

 • umožní získanie skúseností z bežného života v anglicky hovoriacom prostredí ako sú práca v tíme, vykonanie pracovných úloh, rozhodovanie, organizačné a komunikačné schopnosti, sebavedomie atď.
 • neplatená stáž v charitatívnom obchode
 • počet hodín a typ práce je určený poskytovateľom umiestenia na pracovnú pozíciu
 • do práce sa zvyčajne dochádza autobusom alebo vlakom

Vyučovanie

Zahŕňa General English - 20 lekcií / 15 hodín týždenne s maximálnym počtom 14 študentov v triede. Študenti môžu navštevovať aktivity a exkurzie školy, s cieľom získať istotu v používaní anglického jazyka aj mimo výučby v triede. Časť aktivít je zdarma. Exkurzie sú za poplatok splatný na recepcii školy. Niektoré aktivity sú len pre osoby staršie ako 18 rokov. Študenti, ktorí úspešne ukončia program získajú ETC College jazykový certifikát. Na požiadanie je od poskytovaľa pracovného umiestnenia  poskytnutá pracovná referencia.

V čase ukončenia kurzu budú mať študenti absolvované nasledovné oblasti:

 • preštudovanie a precvičenie gramatiky zodpovedajúcej ich úrovni
 • čítanie a počúvanie textu s pochopením obsahu a detailov
 • preštudovanie a precvičenie slovnej zásoby a praktického jazyka
 • preštudovanie a precvičenie správnej výslovnosti
 • naplánovanie, zorganizovanie a napísanie slohových prác
 • získané pracovné skúsenosti v sektoroch maloobchodných predajní a služieb zákazníkom

Nástup na program je každý týždeň.

zápisné 99 GBP
General English 1 týždeň
149 GBP
programový poplatok
199 GBP

Ostatné poplatky:

 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu (odporúčané je komplexné poistenie) - a) denná sadzba - 1,05 EUR/deň len liečebné náklady alebo 1,53 EUR/deň komplexné cest. poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 121,6 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do UK vo výške cca. 50 EUR až 100 EUR - suma závisí od formy dopravy (väčšinou nízkonákladová letenka) a aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do UK min. cca. 500 - 600 GBP
HORE