Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v USA

Internship USA Agriculture

Dokumenty na stiahnutie

Internship USA Agriculture.pdf

Informácie o programe Internship USA Agriculture

Internship USA Agriculture

Internship USA Agriculture je program spájajúci mladých ľudí z celého sveta s cieľom poskytnúť im príležitosť pre osvojenie si nových poľnohospodárskych metód, spoznanie sveta a získanie sebavedomia, ktoré potrebujú, aby sa mohli pripraviť na svoju budúcu kariéru v poľnohospodárstve. Tieto ciele nikdy nie je možné dosiahnuť len akademickou prípravou, pretože sú priamym výsledkom individuálnej inštruktáže a one-on-one výcviku pri interakcii hostiteľov a účastníkov programu.

Účastník programu má partnerskou organizáciou v USA zabezpečené umiestnenie k hostiteľskému subjektu. Všetky hostiteľské subjekty sú striktne preverené a starostlivo vybrané a mnohé z nich už úspešne hostia, resp. hostili stážistov v minulosti. Hostiteľskými subjektami sú vidiecke rodiny a poľnohospodárske prevádzky, ktorým medzinárodní stážisti na oplátku poskytujú jedinečnú šancu dotknúť sa iných kultúr a vytvoriť tak celoživotné priateľstvá.

V rámci nášho programu ponúkame umiestnenie účastníkov do 5 základných oblastí -

 • Agriculture - poľnohospodárstvo
 • Enology - vinárstvo
 • Equine - chov koní
 • Horticulture - záhradníctvo
 • Turf Management - manažment trávnikov

Účastník programu dostáva hodinovú mzdu, ktorej výška je 9 - 13 USD/hod. a líši sa predovšetkým v závislosti od lokality, od skutočnosti, či hostiteľský subjekt poskytuje ubytovanie zadarmo alebo za poplatok a je presne špecifikovaná pred pohovorom s hostiteľským subjektom. Dĺžka programu je 3 až 12 mesiacov, začiatok programu počas celého roka, umiestnenie účastníkov programu je v rôznych lokalitách USA - všetko v závislosti od konkrétnej oblasti zamerania programu uvedených vyššie. Ubytovanie je väčšinou zabezpečované hostiteľským subjektom.

poplatok pri podpise zmluvy 35 EUR
programový poplatok
1 450 USD

 • zabezpečenie umiestnenia u hostiteľského subjektu
 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • vybavenie DS-2019 formulára potrebného na vystavenie J-1 víz
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v USA nevyhnutných pre pobyt v USA
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na americkej ambasáde - každý žiadateľ sa musí zúčastniť osobného pohovoru na americkej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do USA
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v USA
 • asistenciu pri navrátení daní
 • povinné poistenie vo výške 166 USD/mesačne
 • poplatok za žiadosť o udelenie víz na americkej ambasáde vo výške 185 USD
 • poplatok za SEVIS systém vo výške 240 USD
 • spiatočná letenka do USA cca. 600 - 1 000 EUR
 • finančné prostriedky pri vstupe do USA cca. 2 000 USD
HORE