Work and Travel USA / Work and Study UK
praca v Kanade

Supply Chain Transportation & Logistics

Supply Chain Transportation & Logistics

Podmienky účasti

 • vek minimálne 19 rokov
 • znalosť agnličtiny na úrovni Upper-Intermediate

Nástup na program

 • každých 6 týždňov

Dokumenty na stiahnutie

Supply Chain Transportation & Logistics.pdf

Informácie o programe Work and Study Canada - Supply Chain Transportation & Logistics

Supply Chain Transportation & Logistics

Program Supply Chain Transportation & Logistics sa zameriava na základné aspekty dopravy a logistiky dodávateľského reťazca, ako aj na riadenie projektov. Riadenie dodávateľského reťazca je široký pojem, ktorý zahŕňa rôzne úlohy a funkcie, ako napr. prevádzka, nákup, skladovanie, distribúcia a logistika. Potreby a rozmanitosť úloh môžu závisieť aj od odvetvia, pokiaľ ide o každodenné povinnosti profesionála v dodávateľskom reťazci.

Škola je designovaná ako „Centre of Excellence in Logistic & Learning“ pre Kanadský inštitút dopravy a transportu (CITT) a študenti v programe získajú celé školiace kurzy CITT a súvisiace certifikácie. Študenti, ktorí úspešne splnia všetky akademické požiadavky, majú nárok na označenie CCLP (CITT – Certified Logistics Professional).

Kurz je rozdelený do dvoch častí študijnej a po nej nasledujúcej co-op, teda praktickej pracovnej časti programu v pomere 50/50. Podľa aktuálne platných pravidiel môže študent, za predpokladu udelenia Work Permit kanadskou ambasádou, pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne už počas štúdia.

Oblasti zamerania študijnej časti:

 • Transportation Systems
 • Logistics Processes
 • Economic Influences on Logistics
 • Transportation Law
 • Project Management
 • Career Success
 • Integrated Logistics Opitmization

Oblasti zamerania pracovnej časti programu co-op:

 • Material Coordinator
 • Material Estimator
 • Production Controller
 • Order Clerk
 • Scheduling Clerk
 • Material Checker
 • Shipping Control Clerkstant

Dôležité detaily

Umiestnenie na co-op, teda praktickú pracovnú časť programu si zabezpečuje študent za pomoci a asistencie školy po príchode do Kanady s garanciou bezplatného umiestnenia - škola disponuje partnerskou sieťou viac ako 200 spoločností po celej Kanade a naviac organizuje pravidelne každých 8 týždňov stretnutie so zástupcami potenciálnych zamestnávateľov priamo v kampuse školy.

Kurz začína každých 6 týždňov.

Maximálna veľkosť triedy je 30 študentov.

Rozsah výučby:

Supply Chain Transportation & Logistics 200: 24 týždňov štúdia + 24 týždňov co-op pracovná časť programu

zápisné - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2023 49 CAD 399 CAD
 Supply Chain Transportation & Logistics - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2023 7 350 CAD  9 900 CAD

Naviac v cene sú zahrnuté:

 1. garantované bezplatné pracovné umiestnenie - ponúkané na trhu len touto školou, ktoré ktorého štandardná cena je 500 CAD
 2. zdarma 6/4 týždňov kurzu angličtiny, teda ESL classes, ktorých štandardná cena je 195 CAD týždenne

Pri programe je možné školné platiť v splátkach nasledovne: 30% školného sa platí pred vycestovaním a zvyšok v 5 mesačných splátkach po príchode do Kanady. Pri platbe na splátky je dodatočný poplatok vo výške 100 CAD za administratívne spracovanie splátkového kalendára.


Cena kurzu zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v Kanade nevyhnutných pre pobyt v Kanade
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na kanadskej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do Kanady
 • poradenstvo a asistenciu pri hľadaní zamestnávateľa v Kanade
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v Kanade
 • asistenciu pri navrátení daní


Ostatné poplatky:

 • poplatok za učebné materiály 1895 CAD
 • poplatok kanadskej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 150 CAD a poplatok za zber biometrických údajov vo výške 85 CAD
 • poistenie v zahraničí - komplexné cestovné poistenie - ročná sadzba bez prerušenia - 628 EUR
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do Kanady vo výške cca. 500 EUR až 1 000 EUR - suma závisí od aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do Kanady min. cca. 1 000 CAD
HORE