Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v UK a Írksu Work and Study UK and Ireland

Study & Work

Štúdium a práca v Anglicku a Írsku

Study & Work

Podmienky účasti

 • vek minimálne 18 rokov
 • aspoň minimálne skúsenosti v hotelových a reštauračných službách
 • znalosť agnličtiny na urovni B1 Intermediate do C2 Proficiency
 • životopis
 • motivačný list
 • fotografia
 • občan EU

Akreditácia kurzu

 • ETC International College Certifikát

Nástup na program

 • každý týždeň

Study & Work

Program Study & Work je kombináciou štúdia anglického jazyka pre dospelých vo Veľkej Británii a platenej stáže v Írsku v celkovom rozsahu 30-52 týždňov.

Účastníci programu navštevujú v meste Bournemouth, UK full-time kurz anglického jazyka General English alebo Intensive English v dĺžke 4-26 týždňov, ktorý zahŕňa oblasti počúvania, hovorenia, čítania a písania, ako aj prípravu na Cambridgské skúšky na úrovni B2-C2 a následne je im zabezpečené umiestnenie na pracovnú pozíciu so mzdou vo výške aspoň minimálnej národnej mzdy v Írsku vo výške 12,70 EUR/ hod. v minimálnej dĺžke 26 týždňov.

Pracovná časť programu

 • počet hodín a typ práce je určený poskytovateľom umiestenia na pracovnú pozíciu
 • pri tomto type programu je možné len ubytovanie Residence Accommodation

Účelom pracovného umiestnenia počas programu je poskytnúť študentom pracovné skúsenosti, umožniť praktizovať anglický jazyk aj mimo vyučovania v jazykovej škole a pomôcť vykryť náklady na ubytovanie a stravu počas pobytu v UK/Írsku. Pracovné umiestnenia sú zabezpečované externým poskytovateľom umiestnenia, ktorý zabezpečuje uchádzačom platenú pracovnú pozíciu. Špecifické umiestnenia nie sú garantované, pozície môžu byť v rôznych sférach hotelierstva a reštauračných služieb - hotely, barové reštaurácie, reštaurácie, kaviarne, fast-food reštaurácie, zábavné parky na pozície ako napr. waiter, kitchen porter, housekeeping, night porter, general assistant, bar. Pracovné hodiny môžu byť rôzne v závislosti od požiadaviek poskytovateľa umiestnenia v danom čase.  Do práce sa môže dochádzať autobusom.

Umiestnenie na pracovnú pozíciu na plný úväzok nie je garantované. Študenti by si mali so sebou vziať dostatok peňazí na pokrytie výdavkov na ubytovanie a stravu.

Vyučovanie

Zahŕňa General English - 20 lekcií / 15 hodín týždenne alebo Intensive English - 30 lekcie / 22,5 hodiny týždenne s maximálnym počtom 14 študentov v triede. Študenti môžu navštevovať aktivity a exkurzie školy, s cieľom získať istotu v používaní anglického jazyka aj mimo výučby v triede. Časť aktivít je zdarma. Exkurzie sú za poplatok splatný na recepcii školy. Niektoré aktivity sú len pre osoby staršie ako 18 rokov. Študenti, ktorí úspešne ukončia program získajú ETC College jazykový certifikát. Na požiadanie je od poskytovaľa pracovného umiestnenia  poskytnutá pracovná referencia.

V čase ukončenia kurzu budú mať študenti absolvované nasledovné oblasti:

 • preštudovanie a precvičenie gramatiky zodpovedajúcej ich úrovni
 • čítanie a počúvanie textu s pochopením obsahu a detailov
 • preštudovanie a precvičenie slovnej zásoby a praktického jazyka
 • preštudovanie a precvičenie správnej výslovnosti
 • naplánovanie, zorganizovanie a napísanie slohových prác

Nástup na program je každý týždeň.

zápisné 99 GBP
General English 1 týždeň
149 GBP
programový poplatok
650 GBP

Ostatné poplatky:

 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu - a) denná sadzba - 1,53 EUR/deň komplexné poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 121,6 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do UK vo výške cca. 50 EUR až 100 EUR - suma závisí od formy dopravy (väčšinou nízkonákladová letenka) a aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do UK min. cca. 500 - 600 GBP
HORE