Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v UK Work and Study UK

Study & Work

Štúdium a práca v Anglicku

Study & Work

Podmienky účasti

 • vek minimálne 18 rokov
 • znalosť agnličtiny na urovni B1 Intermediate do C2 Proficiency
 • životopis
 • motivačný list
 • fotografia
 • občan EU

Akreditácia kurzu

 • English 2000 Certifikát

Nástup na program

 • každý týždeň

Study & Work

Program Study & Work je kombináciou štúdia anglického jazyka pre dospelých a platenej stáže v rozsahu 12-52 týždňov.

Účastníci programu navštevujú full-time kurz anglického jazyka General English a Specialised English: slovná zásoba hotelierstva a reštauračných služieb v dĺžke 1 týždeň, ktorý zahŕňa oblasti počúvania, hovorenia, čítania a písania ako aj prípravu na Cambridgské skúšky na úrovni B2-C2 a následne je im zabezpečené umiestenie na pracovnú pozíciu so mzdou vo výške aspoň minimálnej národnej mzdy - najpopulárnejšími sú lokality Oxford a okolie, Dorset/Hampshire a Devon/Cornwall.

Pracovná časť programu

 • počet hodín a typ práce je určený poskytovateľom umiestenia na pracovnú pozíciu
 • pri tomto type programu je možné len ubytovanie Room only Accommodation
 • škola zaplatí poplatky spojené s presunom do miesta pracovného umiestenia v UK, okrem Bournemouth/Pole lokality
 • umiestenie na pracovnú pozíciu je bez poplatkov

Účelom pracovného umiestnenia počas programu je poskytnúť študentom pracovné skúsenosti, umožniť praktizovať anglický jazyk aj mimo vyučovania v jazykovej škole a pomôcť vykryť náklady na ubytovanie a stravu počas pobytu v UK. Pracovné umiestnenia sú zabezpečované externým poskytovateľom umiestnenia, ktorý zabezpečuje uchádzačom platenú pracovnú pozíciu. Špecifické umiestnenia nie sú garantované, pozície môžu byť v rôznych sférach hotelierstva a reštauračných služieb - hotely, barové reštaurácie, reštaurácie, kaviarne, fast-food reštaurácie, zábavné parky na pozície ako napr. waiter, kitchen porter, housekeeping, night porter, general assistant, bar. Pracovné hodiny môžu byť rôzne v závislosti od požiadaviek poskytovateľa umiestnenia v danom čase.  Do práce sa môže dochádzať autobusom. 

Umiestnenie na pracovnú pozíciu na plný úväzok nie je garantované. Študenti by si mali so sebou vziať dostatok peňazí na pokrytie výdavkov na ubytovanie a stravu.

Vyučovanie

Zahŕňa General English - 20 lekcií / 15 hodín týždenne a Specialised English - 4 lekcie / 3 hodiny týždenne s maximálnym počtom 16 študentov v triede. Študenti môžu zdarma navštevovať tzv. Weekly Language Clinic, konzultácie, kde prebieha výučba 1:1 - študent – lektor a kde môžu dostať pomoc a vysvetlenie týkajúce sa akejkoľvek oblasti anglického jazyka. Študenti môžu navštevovať aktivity a exkurzie školy, s cieľom získať istotu v používaní anglického jazyka aj mimo výučby v triede. Časť aktivít je zdarma. Exkurzie sú za poplatok splatný na recepcii školy. Niektoré aktivity sú len pre osoby staršie ako 18 rokov. Študenti, ktorí úspešne ukončia program získajú English 2000 jazykový certifikát. Na požiadanie je od poskytovaľa pracovného umiestnenia  poskytnutá pracovná referencia.

V čase ukončenia kurzu budú mať študenti absolvované nasledovné oblasti:

 • preštudovanie a precvičenie gramatiky zodpovedajúcej ich úrovni
 • čítanie a počúvanie textu s pochopením obsahu a detailov
 • preštudovanie a precvičenie slovnej zásoby a praktického jazyka
 • preštudovanie a precvičenie správnej výslovnosti
 • naplánovanie, zorganizovanie a napísanie slohových prác

Nástup na program je každý týždeň.

zápisné 85 GBP
celý program
399 GBP

Ostatné poplatky:

 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu (odporúčané je komplexné poistenie) - a) denná sadzba - 1,05 EUR/deň len liečebné náklady alebo 1,53 EUR/deň komplexné cest. poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 75,20 EUR len liečebné náklady alebo 121,6 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do UK vo výške cca. 50 EUR až 100 EUR - suma závisí od formy dopravy (väčšinou nízkonákladová letenka) a aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do UK min. cca. 500 - 600 GBP
HORE