Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v Kanade

Digital Marketing Fundamentals

Digital Marketing Fundamentals

Podmienky účasti

 • vek minimálne 19 rokov
 • znalosť agnličtiny na úrovni Upper-Intermediate

Nástup na program

 • každých 6 týždňov

Dokumenty na stiahnutie

Digital Marketing.pdf

Informácie o programe Work and Study Canada - Digital Marketing

Digital Marketing Fundamentals

Program Digital Marketing Fundamentals poskytuje študentom základy, ktoré môžu aplikovať do podnikového sveta marketingu a reklamy v súčasnej modernej digitálnej dobe.

Program pokrýva základné až pokročilé princípy marketingu v oblasti digitálnych a sociálnych médií, ako aj komunikáciu a základnú podnikateľskézručnosti, ktoré každý zamestnanec, vlastník firmy alebo nezávislý pracovník potrebuje na to, aby sa mu darilo v neustále sa meniacom svete digitálneho marketingu. Program umožní študentom rozšíriť svoje znalosti a zručnosti v oblasti digitálneho marketingu, napredovať v kariére a zlepšiť svoju afiliáciu v digitálnych médiách.

Kurz je rozdelený do dvoch častí študijnej a po nej nasledujúcej co-op, teda praktickej pracovnej časti programu v pomere 50/50. Podľa aktuálne platných pravidiel môže študent, za predpokladu udelenia Work Permit kanadskou ambasádou, pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne už počas štúdia.

Oblasti zamerania študijnej časti:

 • Marketing Research
 • Digital Marketing Fundamentals
 • Social Media Marketing
 • Search Engine Opitmization
 • Strategic Web Design
 • Writing for the Web

Oblasti zamerania pracovnej časti programu co-op:

 • Social Media Marketing Analyst
 • Content Marketer
 • Social Media Marketer
 • Conversational Marketer
 • Digital Marketer
 • Marketing Assistant
 • Copywriter assistant
 • Web Design Assistant atď.


Dôležité detaily

Umiestnenie na co-op, teda praktickú pracovnú časť programu si zabezpečuje študent za pomoci a asistencie školy po príchode do Kanady s garanciou bezplatného umiestnenia - škola disponuje partnerskou sieťou viac ako 200 spoločností po celej Kanade a naviac organizuje pravidelne každých 8 týždňov stretnutie so zástupcami potenciálnych zamestnávateľov priamo v kampuse školy.

Kurz začína každých 6 týždňov.

Maximálna veľkosť triedy je 30 študentov.

Rozsah výučby:

Digital Marketing Fundamentals: 24 týždňov štúdia + 24 týždňov co-op pracovná časť programu

zápisné - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.06.2023 49 CAD 399 CAD
Digital Marketing Fundamentals - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.06.2023 7 000 CAD  9 900 CAD

Naviac v cene sú zahrnuté:

 1. garantované bezplatné pracovné umiestnenie - ponúkané na trhu len touto školou, ktoré ktorého štandardná cena je 500 CAD
 2. zdarma 6/4 týždňov kurzu angličtiny, teda ESL classes, ktorých štandardná cena je 195 CAD týždenne

Pri variante programu Digital Marketing Fundamentals je možné školné platiť v splátkach nasledovne: 30% školného sa platí pred vycestovaním a zvyšok v 6 mesačných splátkach po príchode do Kanady. Pri platbe na splátky je dodatočný poplatok vo výške 100 CAD za administratívne spracovanie splátkového kalendára.


Cena kurzu zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v Kanade nevyhnutných pre pobyt v Kanade
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na kanadskej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do Kanady
 • poradenstvo a asistenciu pri hľadaní zamestnávateľa v Kanade
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v Kanade
 • asistenciu pri navrátení daní


Ostatné poplatky:

 • poplatok za učebné materiály 1325 CAD
 • poplatok kanadskej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 150 CAD a poplatok za zber biometrických údajov vo výške 85 CAD
 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu (odporúčané je komplexné poistenie) - a) polročná sadzba bez prerušenia – 306,00 EUR len liečebné náklady alebo 374,40 EUR komplexné cest. poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 465,60 EUR len liečebné náklady alebo 571,20 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do Kanady vo výške cca. 500 EUR až 1 000 EUR - suma závisí od aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do Kanady min. cca. 1 000 CAD
HORE