Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v Kanade

Digital Marketing

Digital Marketing Fundamentals

Podmienky účasti

 • vek minimálne 19 rokov
 • znalosť agnličtiny na úrovni Upper-Intermediate

Nástup na program

 • každých 6 týždňov

Dokumenty na stiahnutie

Digital Marketing.pdf

Informácie o programe Work and Study Canada - Digital Marketing

Work and Study Canada - Intake Calendar 2024.pdf

Informácie o dátumoch nástupu - Work and Study Canada

Digital Marketing

Digitálny marketing už nie je novým a rozvíjajúcim sa médiom; spotrebitelia pravidelne rozhodujú na základe online informácií, najčastejšie skôr, ako sa k nim dostane tradičná komunikácia.

Program Digital Marketing Fundamentals poskytuje študentom základy, ktoré môžu aplikovať do podnikového sveta marketingu a reklamy v súčasnej modernej digitálnej dobe.

Program pokrýva základné až pokročilé princípy marketingu v oblasti digitálnych a sociálnych médií, ako aj komunikáciu a základné podnikateľské zručnosti, ktoré každý zamestnanec, vlastník firmy alebo nezávislý pracovník potrebuje na to, aby sa mu darilo v neustále sa meniacom svete digitálneho marketingu. Program umožní študentom rozšíriť svoje znalosti a zručnosti v oblasti digitálneho marketingu, napredovať v kariére a zlepšiť svoju afiliáciu v digitálnych médiách.

Kurz je rozdelený do dvoch častí študijnej a po nej nasledujúcej co-op, teda praktickej pracovnej časti programu v pomere 50/50. Podľa aktuálne platných pravidiel môže študent, za predpokladu udelenia Work Permit kanadskou ambasádou, pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne už počas štúdia s minimálnou mzdou na úrovni 16,75 CAD a viac.

Program ponúka študentom možnosť tzv. College Pathway, ktorá je vytvorená pre jednotlivcov, ktorí potrebujú špecializovanú, odbornú prípravu a podporu zameranú na získanie akademického titulu na niektorej z partnerských súkromných alebo verejných univerzít SELC College. Ako súčasť celého vzdelávacieho procesu je v rámci tejto schémy možné preniesť príslušný počet kreditov zo štúdia počas co-op programu na SELC College a pokračovať v štúdiu na partnerskej univerzite. Výhodou je skrátený čas štúdia na univerzite a zníženie výšky školného o príslušnú časť zaplatenú za štúdium na SELC College. Výstupnou hodnotou je kanadský akademický univerzitný titul a možnosť získať trojročné pracovné povolenie. V závislosti od zamerania štúdia je možné po jeho ukončení nastúpiť v Kanade na pracovnú pozíciu s nástupným platom, ktorý sa pohybuje na úrovni 50.000 - 80.000 CAD ročne.

Inšpiruj sa príbehmi našich klientov, ktorí už program absolvovali a dokázali si zarobiť v priemere 3000 - 4000 CAD mesačne.

Vyučované kurzy:

 • Marketing Research (80 hodín)
 • Digital Marketing Fundamentals (80 hodín)
 • Social Media Marketing (80 hodín)
 • Search Engine Opitmization (80 hodín)
 • Strategic Web Design (80 hodín)
 • Writing for the Web (80 hodín)
 • Career Success I


Oblasti zamerania pracovnej časti programu co-op:

 • Social Media Marketing Analyst
 • Content Marketer
 • Social Media Marketer
 • Conversational Marketer
 • Digital Marketer
 • Marketing Assistant
 • Copywriter assistant
 • Web Design Assistant


Dôležité detaily

Umiestnenie na co-op, teda praktickú pracovnú časť programu si zabezpečuje študent za pomoci a asistencie školy po príchode do Kanady s garanciou bezplatnej asistencie pri umiestnení - škola disponuje partnerskou sieťou viac ako 200 spoločností po celej Kanade a naviac organizuje pravidelne každých 8 týždňov stretnutie so zástupcami potenciálnych zamestnávateľov priamo v kampuse školy.

Kurz začína každých 6 týždňov - nástupný kalendár

Maximálna veľkosť triedy je 30 študentov.


Rozsah výučby:

Digital Marketing Fundamentals: 24 týždňov štúdia + 24 týždňov co-op pracovná časť programu

zápisné
49 CAD 399 CAD
Digital Marketing Fundamentals 300 - 1 Year - morning
7 350 CAD  9 900 CAD
Digital Marketing Fundamentals 300 - 1 Year - afternoon
7 000 CAD  9 900 CAD

Naviac v cene sú zahrnuté:

 1. garantovaná bezplatná asistencia pri zabezpečení pracovného umiestnenia - ponúkaná na trhu len touto školou, ktorej štandardná cena je 500 CAD
 2. zdarma 6/4 týždňov kurzu angličtiny, teda ESL classes, ktorých štandardná cena je 195 CAD týždenne

Pri variante programu Digital Marketing Fundamentals je možné školné platiť v splátkach nasledovne: 30% školného sa platí pred vycestovaním a zvyšok v 5 mesačných splátkach po príchode do Kanady. Pri platbe na splátky je dodatočný poplatok vo výške 100 CAD za administratívne spracovanie splátkového kalendára.


Cena kurzu zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v Kanade nevyhnutných pre pobyt v Kanade
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na kanadskej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do Kanady
 • poradenstvo a asistenciu pri hľadaní zamestnávateľa v Kanade
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v Kanade
 • asistenciu pri navrátení daní


Ostatné poplatky:

 • poplatok za učebné materiály 1325 CAD
 • poplatok kanadskej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 150 CAD a poplatok za zber biometrických údajov vo výške 85 CAD
 • poistenie v zahraničí - komplexné cestovné poistenie - ročná sadzba bez prerušenia - 628 EUR
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do Kanady vo výške cca. 500 EUR až 1 000 EUR - suma závisí od aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaný objem dostupných finančných prostriedkov pri vstupe do Kanady min. 1 000 CAD
HORE