Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v Kanada Work and Study Canada

Business Foundations

Business

Podmienky účasti

 • vek minimálne 19 rokov
 • znalosť agnličtiny na úrovni Upper-Intermediate

Nástup na program

 • každých 6 týždňov

Dokumenty na stiahnutie

Business Foundations.pdf

Informácie o programe Work and Study Canada - Business Foundations

Work and Study Canada - Intake Calendar 2024.pdf

Informácie o dátumoch nástupu - Work and Study Canada

Business

Manažment, marketing, medzinárodný obchod!

Podnikateľské kurzy v programoch Business sa zameriavajú na aktuálne problémy, ktoré formujú dnešný svet podnikania pomocou skúsenostného učenia, ktoré študentom pomáha vybudovať pevné základy obchodných znalostí a zručností. Kurzy nadväzujú na seba tak, aby poskytovali komplexné pokrytie dôležitých vedomostí a pomáhali študentom porozumieť konceptom osvedčených postupov a zároveň rozvíjali a zdokonaľovaliť ich zručnosti požadované zamestnávateľmi.

Kurzy Business zahŕňajú základy ekonomiky, financií, etiky a sociálnej zodpovednosti podnikov. Študenti sa naučia rôzne manažérske prístupy, opodstatnenosť a dôležitosť kvalitného riadenia ľudských zdrojov, ako aj potrebné nástroje pre riadenie a manažment firiem. Kurz ďalej rozoberá efektívne marketingové taktiky a ich ovplyvňovanie rôznymi trendmi a vonkajšími faktormi, vplyv medzinárodného obchodu na jednotlivé zložky fungovania súčasných firiem a spoločností, ako aj vplyv digitalizácie a e-commerce na podnikanie a hotelový a gastro priemysel.

Kurzy sú rozdelené do dvoch častí študijnej a po nej nasledujúcej co-op, teda praktickej pracovnej časti programu v pomere 50/50. Podľa aktuálne platných pravidiel môže študent, za predpokladu udelenia Work Permit kanadskou ambasádou, pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne už počas štúdia s minimálnou mzdou na úrovni 16,75 CAD a viac.

Programy ponúkajú študentom možnosť tzv. College Pathway, ktorá je vytvorená pre jednotlivcov, ktorí potrebujú špecializovanú, odbornú prípravu a podporu zameranú na získanie akademického titulu na niektorej z partnerských súkromných alebo verejných univerzít SELC College. Ako súčasť celého vzdelávacieho procesu je v rámci tejto schémy možné preniesť príslušný počet kreditov zo štúdia počas co-op programu na SELC College a pokračovať v štúdiu na partnerskej univerzite. Výhodou je skrátený čas štúdia na univerzite a zníženie výšky školného o príslušnú časť zaplatenú za štúdium na SELC College. Výstupnou hodnotou je kanadský akademický univerzitný titul a možnosť získať trojročné pracovné povolenie. V závislosti od zamerania štúdia je možné po jeho ukončení nastúpiť v Kanade na pracovnú pozíciu s nástupným platom, ktorý sa pohybuje na úrovni 50.000 - 80.000 CAD ročne.

Inšpiruj sa príbehmi našich klientov, ktorí už program absolvovali a dokázali si zarobiť v priemere 3000 - 4000 CAD mesačne.

Vyučované kurzy:

 • Business Essentials (120 hodín)
 • Organizational Behaviour (120 hodín)
 • Marketing (120 hodín)
 • International Business (120 hodín)
 • Business Communication (120 hodín)
 • Selling Essentials (120 hodín)
 • HR Management (120 hodín)
 • Financial Accounting (120 hodín)


Oblasti zamerania pracovnej časti programu co-op:

 • General office support workers
 • Receptionist


Dôležité detaily

Umiestnenie na co-op, teda praktickú pracovnú časť programu si zabezpečuje študent za pomoci a asistencie školy po príchode do Kanady s garanciou bezplatnej asistencie pri umiestnení - škola disponuje partnerskou sieťou viac ako 200 spoločností po celej Kanade a naviac organizuje pravidelne každých 8 týždňov stretnutie so zástupcami potenciálnych zamestnávateľov priamo v kampuse školy.

Kurz začína každých 6 týždňov - nástupný kalendár

Maximálna veľkosť triedy je 30 študentov.


Rozsah výučby:

Business & Hospitality Foundations 100: 12 týždňov štúdia + 12 týždňov co-op pracovná časť programu
Business Foundations 200: 24 týždňov štúdia + 24 týždňov co-op pracovná časť programu
Business Foundations 400: 48 týždňov štúdia + 48 týždňov co-op pracovná časť programu

zápisné
49 CAD 399 CAD
Business & Hospitality Foundations 100 - 6 Months - morning
4 200 CAD  5 670 CAD
Business & Hospitality Foundations 100 - 6 Months - afternoon
4 000 CAD  5 670 CAD
Business Foundations 200 - 1 Year - morning 6 955 CAD  8 310 CAD
Business Foundations 200 - 1 Year - afternoon 6 500 CAD  8 310 CAD
Business Administration - 2 Years
9 988 CAD  11 450 CAD

Naviac v cene sú zahrnuté:

 1. garantovaná bezplatná asistencia pri zabezpečovaní pracovného umiestnenia - ponúkaná na trhu len touto školou, ktorej štandardná cena je 500 CAD
 2. zdarma 4 týždne kurzu angličtiny, teda ESL classes, ktorých štandardná cena je 195 CAD týždenn

Pri variante programu Business & Hospitality Foundations 100 je možné školné platiť v splátkach nasledovne: 30% školného sa platí pred vycestovaním a zvyšok v 2 mesačných splátkach po príchode do Kanady. Pri variante programu Business Foundations 200 a 400 je možné školné platiť v splátkach nasledovne: 30% školného sa platí pred vycestovaním a zvyšok v 5, resp. 9 mesačných splátkach po príchode do Kanady. Pri platbe na splátky je dodatočný poplatok vo výške 100 CAD za administratívne spracovanie splátkového kalendára.


Cena kurzu zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v Kanade nevyhnutných pre pobyt v Kanade
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na kanadskej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do Kanady
 • poradenstvo a asistenciu pri hľadaní zamestnávateľa v Kanade
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v Kanade
 • asistenciu pri navrátení daní


Ostatné poplatky:

 • poplatok za učebné materiály Business & Hospitality Foundations 100 – 525 CAD, Business Foundations 200 – 675 CAD, Business Administration – 1075 CAD
 • poplatok kanadskej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 150 CAD a poplatok za zber biometrických údajov vo výške 85 CAD
 • poistenie v zahraničí - komplexné cestovné poistenie - ročná sadzba bez prerušenia - 628 EUR
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do Kanady vo výške cca. 500 EUR až 1 000 EUR - suma závisí od aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaný objem dostupných finančných prostriedkov pri vstupe do Kanady min. 1 000 CAD
HORE