Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v Kanada Work and Study Canada

Business Foundations

Business Foundations

Podmienky účasti

 • vek minimálne 19 rokov
 • znalosť agnličtiny na úrovni Upper-Intermediate

Nástup na program

 • každých 6 týždňov

Dokumenty na stiahnutie

Business Foundations.pdf

Informácie o programe Work and Study Canada - Business Foundations

Business Foundations

Manažment, marketing, medzinárodný obchod!

Kurz Business Foundations zahŕňa základy ekonomiky, etiky a sociálnej zodpovednosti podnikov. Študenti sa naučia rôzne manažérske prístupy, opodstatnenosť a dôležitosť kvalitného oddelenia ľudských zdrojov, ako aj potrebné nástroje pre riadenie a manažment firiem.

Kurz ďalej rozoberá efektívne marketingové taktiky a ich ovplyvňovanie rôznymi trendmi a vonkajšími faktormi, ako aj vplyv medzinárodného obchodu na jednotlivé zložky fungovania súčasných firiem a spoločností.

Kurz má dve alternatívy Business Foundations 100 - 6 mesiacov v pomere 12 týždňov štúdia a 12 týždňov práce a Business Foundations 200 - 12 mesiacov v pomere 24 týždňov štúdia a 24 týždňov práce.

zápisné - akciová cena - platí len pre registrácie do 31.03.2021 49 CAD
zápisné 399 CAD
Business Foundations 100 - 6M - akciová cena - platí len pre registrácie do 31.03.2021
3400 CAD
Business Foundations 100 - 6M
3750 CAD
Business Foundations 200 - 1Y - akciová cena - platí len pre registrácie do 31.03.2021 6050 CAD
Business Foundations 200 - 1Y
6400 CAD
Business Foundations - 2Y - akciová cena - platí len pre registrácie do 31.03.2021 7150 CAD
Business Foundations - 2Y
8400 CAD

Naviac v cene sú zahrnuté zdarma 4/8/12 týždňov kurzu angličtiny, teda ESL classes, ktorých štandardná cena je 170-190 CAD týždenne.


Pri variante programu Business Foundations 200 je možné školné platiť v splátkach nasledovne: 50% školného sa platí pred vycestovaním a zvyšok v 6 mesačných splátkach po príchode do Kanady. Pri platbe na splátky je dodatočný poplatok vo výške 100 CAD za administratívne spracovanie splátkového kalendára.


Cena kurzu zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v Kanade nevyhnutných pre pobyt v Kanade
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na kanadskej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do Kanady
 • informácie o spôsoboch hľadania zamestnávateľa v Kanade
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v Kanade
 • asistenciu pri navrátení daní


Ostatné poplatky:

 • poplatok za učebné materiály Business Foundations 100 - 250 CAD, Business Foundations 200 – 400 CAD
 • poplatok za triedne aktivity Business Foundations 100 - 100 CAD, Business Foundations 200 – 200 CAD
 • poplatok kanadskej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 150 CAD a poplatok za zber biometrických údajov vo výške 85 CAD
 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu (odporúčané je komplexné poistenie) - a) polročná sadzba bez prerušenia – 278,10 EUR len liečebné náklady alebo 346,50 EUR komplexné cest. poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 423,20 EUR len liečebné náklady alebo 528,80 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do Kanady vo výške cca. 500 EUR až 1000 EUR - suma závisí od aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do Kanady min. cca. 1000 CAD

Kurz je rozdelený do dvoch častí študijnej a po nej nasledujúcej co-op, teda praktickej pracovnej časti programu v pomere 50/50. Podľa aktuálne platných pravidiel môže študent, za predpokladu udelenia Work Permit kanadskou ambasádou, pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne už počas štúdia.

Oblasti zamerania študijnej časti:

 • Business Essentials
 • Organizational Behaviour
 • Marketing – An Introduction
 • International Business

Oblasti zamerania pracovnej časti programu co-op:

 • Sales/Marketing Assistant
 • Human Resources Assistant
 • Admin Assistant or Receptionist
 • Accounting Clerks / Assistant
 • Office Manager atď.


Dôležité detaily

Umiestnenie na co-op, teda praktickú pracovnú časť programu si zabezpečuje študent za pomoci a asistencie školy sám po príchode do Kanady.

Kurz začína každých 6 týždňov.

Maximálna veľkosť triedy je 30 študentov.

Rozsah výučby:

Business Foundations 100:  12 týždňov štúdia + 12 týždňov co-op pracovná časť programu
Business Foundations 200: 24 týždňov štúdia + 24 týždňov co-op pracovná časť programu

TOP