Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v Kanada Work and Study Canada

Business Foundations

Business Foundations

Podmienky účasti

 • vek minimálne 19 rokov
 • znalosť agnličtiny na úrovni Upper-Intermediate

Nástup na program

 • každých 6 týždňov

Dokumenty na stiahnutie

Business Foundations.pdf

Informácie o programe Work and Study Canada - Business Foundations

Business Foundations

Manažment, marketing, medzinárodný obchod!

Kurz Business Foundations zahŕňa základy ekonomiky, etiky a sociálnej zodpovednosti podnikov. Študenti sa naučia rôzne manažérske prístupy, opodstatnenosť a dôležitosť kvalitného riadenia ľudských zdrojov, ako aj potrebné nástroje pre riadenie a manažment firiem. Kurz ďalej rozoberá efektívne marketingové taktiky a ich ovplyvňovanie rôznymi trendmi a vonkajšími faktormi, ako aj vplyv medzinárodného obchodu na jednotlivé zložky fungovania súčasných firiem a spoločností.

Kurz je rozdelený do dvoch častí študijnej a po nej nasledujúcej co-op, teda praktickej pracovnej časti programu v pomere 50/50. Podľa aktuálne platných pravidiel môže študent, za predpokladu udelenia Work Permit kanadskou ambasádou, pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne už počas štúdia.

Oblasti zamerania študijnej časti:

 • Business Essentials
 • Organizational Behaviour
 • Marketing
 • International Business
 • Business Communication
 • Selling Essentials
 • HR Management
 • Financial Accounting

Oblasti zamerania pracovnej časti programu co-op:

 • Sales/Marketing Assistant
 • Human Resources Assistant
 • Admin Assistant or Receptionist
 • Accounting Clerks / Assistant
 • Office Manager atď.


Dôležité detaily

Umiestnenie na co-op, teda praktickú pracovnú časť programu si zabezpečuje študent za pomoci a asistencie školy po príchode do Kanady so 100% garanciou umiestnenia.

Kurz začína každých 6 týždňov.

Maximálna veľkosť triedy je 30 študentov.

Rozsah výučby:

Business Foundations 200: 24 týždňov štúdia + 24 týždňov co-op pracovná časť programu
Business Foundations 400: 48 týždňov štúdia + 48 týždňov co-op pracovná časť programu

 

zápisné - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2021 49 CAD
zápisné 399 CAD
Business Foundations 200 - 1Y - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2021 6 050 CAD
Business Foundations 200 - 1Y
8 490 CAD
Business Foundations 400 - 2Y - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2021 7 650 CAD
Business Foundations 400 - 2Y
11 450 CAD

Naviac v cene sú zahrnuté zdarma 4/8/12 týždňov kurzu angličtiny, teda ESL classes, ktorých štandardná cena je 170-190 CAD týždenne.


Pri variante programu Business Foundations 200 a 400 je možné školné platiť v splátkach nasledovne: 30% školného sa platí pred vycestovaním a zvyšok v 6 mesačných splátkach po príchode do Kanady. Pri platbe na splátky je dodatočný poplatok vo výške 100 CAD za administratívne spracovanie splátkového kalendára.


Cena kurzu zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v Kanade nevyhnutných pre pobyt v Kanade
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na kanadskej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do Kanady
 • poradenstvo a asistenciu pri hľadaní zamestnávateľa v Kanade
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v Kanade
 • asistenciu pri navrátení daní


Ostatné poplatky:

 • poplatok za učebné materiály Business Foundations 200 – 475 CAD, Business Foundations 200 – 875 CAD
 • poplatok kanadskej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 150 CAD a poplatok za zber biometrických údajov vo výške 85 CAD
 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu (odporúčané je komplexné poistenie) - a) polročná sadzba bez prerušenia – 278,10 EUR len liečebné náklady alebo 346,50 EUR komplexné cest. poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 423,20 EUR len liečebné náklady alebo 528,80 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do Kanady vo výške cca. 500 EUR až 1 000 EUR - suma závisí od aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do Kanady min. cca. 1 000 CAD
HORE