Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v Kanada Work and Study Canada

Business Foundations

Business Foundations

Podmienky účasti

 • vek minimálne 19 rokov
 • znalosť agnličtiny na úrovni Upper-Intermediate

Nástup na program

 • každých 6 týždňov

Dokumenty na stiahnutie

Business Foundations.pdf

Informácie o programe Work and Study Canada - Business Foundations

Business Foundations

Manažment, marketing, medzinárodný obchod!

Podnikateľské kurzy v programe Business Foundations sa zameriavajú na aktuálne problémy, ktoré formujú dnešný svet podnikania pomocou skúsenostného učenia, ktoré študentom pomáha vybudovať pevné základy obchodných znalostí a zručností. Kurzy nadväzujú na seba tak, aby poskytovali komplexné pokrytie dôležitých vedomostí a pomáhali študentom porozumieť konceptom osvedčených postupov a zároveň rozvíjali a zdokonaľovaliť ich zručnosti požadované zamestnávateľmi.

Kurz Business Foundations zahŕňa základy ekonomiky, financií, etiky a sociálnej zodpovednosti podnikov. Študenti sa naučia rôzne manažérske prístupy, opodstatnenosť a dôležitosť kvalitného riadenia ľudských zdrojov, ako aj potrebné nástroje pre riadenie a manažment firiem. Kurz ďalej rozoberá efektívne marketingové taktiky a ich ovplyvňovanie rôznymi trendmi a vonkajšími faktormi, vplyv medzinárodného obchodu na jednotlivé zložky fungovania súčasných firiem a spoločností, ako aj vplyv digitalizácie a e-commerce na podnikanie a hotelový a gastro priemysel.

Kurz je rozdelený do dvoch častí študijnej a po nej nasledujúcej co-op, teda praktickej pracovnej časti programu v pomere 50/50. Podľa aktuálne platných pravidiel môže študent, za predpokladu udelenia Work Permit kanadskou ambasádou, pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne už počas štúdia.

Oblasti zamerania študijnej časti:

 • Business Essentials
 • Organizational Behaviour
 • Marketing
 • International Business
 • Business Communication
 • Selling Essentials
 • HR Management
 • Financial Accounting

Oblasti zamerania pracovnej časti programu co-op:

 • Sales/Marketing Assistant
 • Human Resources Assistant
 • Admin Assistant or Receptionist
 • Accounting Clerks / Assistant
 • Office Manager atď.


Dôležité detaily

Umiestnenie na co-op, teda praktickú pracovnú časť programu si zabezpečuje študent za pomoci a asistencie školy po príchode do Kanady s garanciou bezplatného umiestnenia - škola disponuje partnerskou sieťou viac ako 200 spoločností po celej Kanade a naviac organizuje pravidelne každých 8 týždňov stretnutie so zástupcami potenciálnych zamestnávateľov priamo v kampuse školy.

Kurz začína každých 6 týždňov.

Maximálna veľkosť triedy je 30 študentov.

Rozsah výučby:

Business & Hospitality Foundations 100: 12 týždňov štúdia + 12 týždňov co-op pracovná časť programu
Business Foundations 200: 24 týždňov štúdia + 24 týždňov co-op pracovná časť programu
Business Foundations 400: 48 týždňov štúdia + 48 týždňov co-op pracovná časť programu

zápisné - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2023 49 CAD 399 CAD
Business & Hospitality Foundations 100 - 6M - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2023 4 200 CAD  5 670 CAD
Business Foundations 200 - 1Y - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2023 6 955 CAD  8 310 CAD
Business Foundations 400 - 2Y - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2023 8 715 CAD  11 450 CAD

Naviac v cene sú zahrnuté:

 1. garantované bezplatné pracovné umiestnenie - ponúkané na trhu len touto školou, ktoré ktorého štandardná cena je 500 CAD
 2. zdarma 4 týždne kurzu angličtiny, teda ESL classes, ktorých štandardná cena je 195 CAD týždenn

Pri variante programu Business Foundations 200 a 400 je možné školné platiť v splátkach nasledovne: 30% školného sa platí pred vycestovaním a zvyšok v 6 mesačných splátkach po príchode do Kanady. Pri platbe na splátky je dodatočný poplatok vo výške 100 CAD za administratívne spracovanie splátkového kalendára.


Cena kurzu zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v Kanade nevyhnutných pre pobyt v Kanade
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na kanadskej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do Kanady
 • poradenstvo a asistenciu pri hľadaní zamestnávateľa v Kanade
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v Kanade
 • asistenciu pri navrátení daní


Ostatné poplatky:

 • poplatok za učebné materiály Business & Hospitality Foundations 100 – 525 CAD, Business Foundations 200 – 675 CAD, Business Foundations 400 – 1075 CAD
 • poplatok kanadskej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 150 CAD a poplatok za zber biometrických údajov vo výške 85 CAD
 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu (odporúčané je komplexné poistenie) - a) polročná sadzba bez prerušenia – 306,00 EUR len liečebné náklady alebo 374,40 EUR komplexné cest. poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 465,60 EUR len liečebné náklady alebo 571,20 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do Kanady vo výške cca. 500 EUR až 1 000 EUR - suma závisí od aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do Kanady min. cca. 1 000 CAD
HORE