Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v USA Internship USA

Internship USA Self Placement

Internship USA Self Placement

Je alternatíva programu Internship USA, keď si vieš pozíciu u hostiteľského subjektu zabezpečiť sám. V ostatných ohľadoch je program identický s variantami Hospitality, Professional a Agriculture.

Naša agentúra zabezpečí všetko ostatné, čo sa týka programu, vrátane letenky, poistenia a dokumentácie potrebnej na vydanie J-1 víz, ako aj samotnej žiadosti o víza na americkej ambasáde.

V prípade záujmu poskytneme informácie o možnostiach hľadania stáže v USA.

poplatok pri podpise zmluvy 35 EUR
programový poplatok -  6 - 12 mesačný program
2 099 USD
programový poplatok 13 - 18 mesačný program
2 199 USD

Programový poplatok zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • vybavenie DS-2019 formulára potrebného na vystavenie J-1 víz
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v USA nevyhnutných pre pobyt v USA
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na americkej ambasáde - každý žiadateľ sa musí zúčastniť osobného pohovoru na americkej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do USA
 • informácie o spôsoboch hľadania zamestnávateľa v USA
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v USA
 • asistenciu pri navrátení daní

Ostatné poplatky:

 • povinné poistenie vo výške 52 USD/mesačne
 • poplatok za žiadosť o udelenie víz na americkej ambasáde vo výške 185 USD
 • poplatok za návštevu hostiteľského subjektu zástupcom partnerskej organizácie vo výške 295 USD - vzťahuje sa len na malých zamestnávateľov s ročným obratom pod 3 mil. USD a počtom zamestnancov pod 25
 • poplatok za SEVIS systém vo výške 240 USD
 • spiatočná letenka do USA cca. 600 - 1 000 EUR
 • finančné prostriedky pri vstupe do USA cca. 2 000 USD

Program Internship USA Self Placement je možné absolvovať, v závislosti na odbore vzdelania a praxi, v nasledovných oblastiach:

 • Agriculture, Forestry, and Fishing;
 • Arts and Culture;
 • Construction and Building Trades;
 • Education, Social Sciences, Library Science, Counseling and Social Services;
 • Health Related Occupations;
 • Hospitality and Tourism;
 • Information Media and Communications;
 • Management, Business, Commerce and Finance;
 • Public Administration and Law; and
 • The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics and Industrial Occupations.
HORE