Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v USA

Internship USA Enology

Enology/Vinárstvo

V rámci programu Enology/Vinárstvo získaš praktické skúsenosti v mnohých oblastiach tohoto podnikania a zároveň sa budeš učiť od niektorých z najinovatívnejších vinárov v odbore! Budeš mať príležitosť zapojiť sa do mnohých krokov v procese výroby vína, vrátane zberu hrozna, fermentácie, odberu vzoriek viniča, lisovania, uskladnenia, sanitácie, zadávania údajov, laboratórnej analýzy a ešte oveľa viac!

Počas zberu úrody sú k dispozícii enologické programy:

Účastník programu vínnych pivníc bude mať príležitosť zapojiť sa do umenia premeny hrozna na víno. Prostredníctvom programu vínnych pivníc budeš mať príležitosť naučiť sa rôzne techniky, ktoré sa používajú pri výrobe kvalitných vín. Práce vo vínnej pivnici sú všeobecne fyzicky náročné a budú si vyžadovať dlhé hodiny, najmä v období „drvenia“.

Tento program môže zahŕňať: odber vzoriek z vinice, príjem hrozna, drvenie/odstraňovanie stopiek, lisovanie, zalievanie sudov, filtráciu vína, filtráciu kalov.

Umiestnenia sú k dispozícii od polovice augusta do polovice decembra (v závislosti od podnebia a polohy).

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • identifikovanie rôznych štýlov vína
 • identifikovanie hlavných faktorov ovplyvňujúcich kvalitu vína
 • identifikovanie a pochopenie mikroorganizmov - prospešných aj škodlivých
 • identifikovanie typov sudov a pochopenie účinkov na víno
 • pochopenie funkcie vinárskeho vybavenia
 • pochopenie procesu fermentácie alkoholu
 • identifikovanie a realizáciu techniky filtrácie vína
 • identifikovanie a realizáciu vývoja a miešania vína
 • identifikovanie a realizáciu sanitačných postupov
 • identifikovanie a nacvičenie si bezpečnostných postupov vinárstva

Na laboratórnom tréningovom programe budeš mať príležitosť naučiť sa, ako zbierať a analyzovať vzorky viniča s cieľom určiť zrelosť a posúdiť kvalitu viniča. Program môže zahŕňať účasť na monitorovaní primárnej fermentácie a vzorkovaní sudov a nádrží, ako aj čistenie laboratória, správne pipetovanie, správne meranie, odplynenie vzorky a všeobecnú prípravu vzorky. Buď pripravený, že počas programu môžeš očakávať nepretržitú analýzu a zadávanie údajov a prípravu vzoriek na analýzu. Očakáva sa tiež, že pomôžeš s údržbou laboratória a jeho vybavenia.

Počas neskorého zberu sa účastníci programu môžu zamerať na nové enzymatické postupy a naučiť sa, ako skúmať víno na prítomnosť znehodnotených kvasiniek a baktérií. Mnohí v rámci laboratórneho programu budú tiež robiť skúšky rafinácie a zúčastňovať sa na niektorých degustačných hodnoteniach.

Umiestnenia sú k dispozícii od polovice augusta do polovice decembra a kryjú sa s časom rozdrvenia (v závislosti od polohy).

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • identifikovanie a realizáciu postupov odberu vzoriek
 • identifikovanie a realizáciu postupov analýzy šťavy a vína
 • identifikovanie a realizáciu postupov pridávania živín a naočkovania kvasiniek
 • pochopenie a monitorovanie plnenia fliaš a zabezpečenia kvality korku
 • ochutnanie a analýzu dozrievania vína
 • pochopenie a interpretáciu výpočtov

V rámci programu o vinohradníctve môže účastník programu pomáhať pri rôznych aspektoch výroby viniča vrátane pestovania hrozna, odberu vzoriek, zberu úrody a analýzy toho, ako pôda a podnebie ovplyvňujú charakter a kvalitu hrozna. Vo vinohradníckom programe budeš mať príležitosť naučiť sa väčšinu aspektov prevádzky vinice vrátane vzorkovania, procesov pestovania hrozna, postrekových programov a príjmu úrody.

Tento program môže zahŕňať prerezávanie s pozorovaním rastových cyklov, monitorovanie škodcov, vyšetrovanie plodnosti, odber rastlinného tkaniva, riedenie, odber vzoriek klastrov a bobúľ, zhromažďovanie a kontrolu údajov.

Umiestnenia sú k dispozícii od apríla až po december (v závislosti od polohy).

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • identifikovanie odrody viniča - odrody viniča, podpníky
 • identifikovanie štruktúry viniča - výhonkový systém, koreňový systém
 • identifikovanie fyziológie viniča
 • identifikovanie rastového cyklu viniča
 • zavlažovacie techniky
 • kontrolu hmyzu, hlodavcov a vtákov
 • testy cukru a kyseliny na vzorkách bobúľ
 • identifikovanie a realizáciu rôznych metód zberu, ručný vs. mechanický
 • pozberové operácie - hnojenie, zavlažovanie, prerezávanie
 • postupy riadenia viniča

Účastník programu enológie má skvelú príležitosť dozvedieť sa o vinárskom priemysle od niektorých z najlepších vinárstiev a vinárov na svete. Program môže zahŕňať účasť na brandingu výrobkov, definovaní imidžu, obalovom dizajne a marketingu.

Umiestnenia sú k dispozícii počas celého roka v závislosti od polohy.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • riešenie problémov
 • obchodnú komunikáciu
 • marketingový prieskum a analýzu
 • prehliadky a hostenia ochutnávok
 • prevádzku a správu vinárstva
HORE