Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v USA

Internship USA Horticulture

Horticulture/Záhradníctvo

V rámci programu Horticulture/Záhradníctvo majú jeho účastníci príležitosť vzdelávať sa vo všetkých aspektoch záhradníckeho odvetvia v širokej palete jedinečných záhradníckych prevádzok. Medzi množstvo rôznych výcvikových programov v záhradníctve patrí program záhradných centier, skleníkov, krajinotvorby, ovocných sadov a stromov.

Program Horticulture/Záhradníctvo ponúkame v nasledovných špecializovaných zameraniach:

V rámci programu záhradného centra majú jeho účastníci príležitosť vzdelávať sa vo všetkých aspektoch fungovania záhradného centra vrátane operácií s registračnými pokladnicami, kontroly zásob, postupov riadenia podniku a postupov poskytovania služieb zákazníkom. Ako účastník programu získaš praktické skúsenosti s prácou v rôznych prevádzkach spojených so záhradným centrom.

Program dáva príležitosť uplatniť svoje znalosti starostlivosti o rastliny v maloobchode. Prostredníctvom programu záhradného centra budeš vytvárať atraktívne displeje, komunikovať so zákazníkmi a osvojovať si umenie prevádzkovania záhradného centra. Program zahŕňajú učenie sa o doplnkových produktových radoch, sezónnych zásobách a prenájme vybavenia, ako aj zadávaní nákupných objednávok, získavaní povedomia o veľkoobchodných dodávateľoch, efektívnych predajných technikách a praktickom predaji tovaru.

Umiestnenia sú k dispozícii priebežne počas roka v závislosti od lokality.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • identifikáciu odrôd
 • údržbu rastlín a iného tovaru
 • zákaznícky servis
 • kontrolu zásob
 • prevádzku pokladne
 • postupy riadenia podniku

V rámci programu skleníkov majú jeho účastníci príležitosť  získať kvalitné praktické skúsenosti s pestovaním a starostlivosťou o vnútorné a vonkajšie rastliny v kvetináčoch pre maloobchod a veľkoobchod. Prostredníctvom programu skleníkov získaš cenné poznatky o pestovaní a starostlivosti o rôzne rastliny na základe rastového cyklu každej rastliny, výsadbe, údržbe rastlín, zbere a triedení rastlín, ako aj príprave veľkoobchodných alebo maloobchodných objednávok. Programy sa pohybujú od menších rodinných prevádzok na 1 hektári až po veľké spoločnosti s 20 hektármi krytých skleníkov.

Umiestnenia sú k dispozícii po celý rok v závislosti od lokality.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • rozmnožovanie
 • výsadbu
 • polievanie
 • hnojenie
 • presádzanie
 • obchodné a marketingové operácie vrátane predaja a prepravy

Ako účastník programu krajinotvorby budeš mať príležitosť pracovať v profesionálnom prostredí a to s obytnými a obchodnými priestormi, sledovať krajinné vzory, používať stroje a stavať krajinné štruktúry.

V rámci programu sa budeš učiť v štrukturovanom, na cieľ zameranom a profesionálnom prostredí, ktoré posunie tvoju kariéru vpred. Hostiteľské spoločnosti v rámci programu krajinotvorby pracujú s obytnými aj obchodnými priestormi a pomôžu ti pripraviť sa na kariéru v oblasti natívnej krajinotvorby. Budeš mať príležitosť dozvedieť sa, čo všetko je potrebné na to, aby si mohol viesť firmu v oblasti krajinotvorby, od dennej prevádzky v teréne a vylepšovania pracovných postupov až po po získanie prehľadu o riadení.

Umiestnenia sú k dispozícii od apríla do októbra.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • výsadbu stromov a krovín
 • pôdnu pokrývku a kvety
 • návrhy krajiny
 • používanie strojov (kosačky na trávu, nákladné vozidlá, stroje na zemné práce atď.)
 • stavbu krajinných štruktúr

Tréningový program pestovania ovocia v ovocných sadov zahŕňa produkciu malého ovocia, mäkkého ovocia a jabĺk. Či už hľadáš malú poľnohospodársku prevádzku alebo veľkú komerčnú prevádzku, máme pre teba vhodný program založený na tvojich schopnostiach a záujmoch. Ako účastník tohoto programu získaš praktické skúsenosti a vedomosti o ovocinárskom priemysle. Aktivity v rámci programu môžu siahať od starostlivosti o ovocné sady vrátane prerezávania a zberu, dopravy na trh, marketingu až po údržbu sadu. Podmienkou účasti na programe je schopnosť vykonávať fyzickú prácu.

Umiestnenia sú k dispozícii so začiatkom v marci až júni a koncom v októbri.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • výsadbu
 • hnojenie
 • zavlažovanie
 • ničenie buriny a hmyzu
 • prerezávanie
 • opeľovanie
 • zber úrody
 • spracovanie
 • balenie
 • skladovanie
 • distribúciu
 • predaj a marketing (vrátane farmárskych trhov)

Prostredníctvom tohoto programu budeš mať príležitosť spoznať pestovanie stromov a kríkov. Tento praktický tréning bude zahŕňať všetky fázy produkcie v tejto oblasti.

V rámci programu získaš praktické skúsenosti s prácou so stromami, kríkmi a koreňovými podnožami. Mnoho hostiteľských subjektov v tomto odbore používa najnovšie technológie a inovácie. Praktický tréning zahŕňa expozíciu účastníka programu všetkým fázam pestovania, od práce s tkanivovými kultúrami v laboratóriu alebo skleníku až po pestovanie v záhonoch na poli. Program môže zahŕňať prácu v množení ako aj iných oblastiach riadenia škôlky.

Umiestnenia sú k dispozícii so začiatkom vo februári až marci a koncom v októbri.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • prípravu pôdneho média
 • rozmnožovanie rastlín
 • pestovanie rastlín v škôlke
 • spracovanie a odoslanie rastlín
 • kontrolu hmyzu
 • orezávanie

Prostredníctvom programu produkcie zeleniny získaš praktické skúsenosti s rôznymi druhmi zeleniny. Možnosti odbornej prípravy zahŕňajú malé farmy aj veľké prevádzky. Osvojíš si prácu pri sejbe, presádzaní, terénnych prípravách a kontrole škodcov a burín, balení, triedení a predaji zeleniny, obsluhe traktorov a ďalších bežne používaných zariadení.

Umiestnenia sú k dispozícii so začiatkom v marci až júli a koncom v októbri.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • výsadbu
 • hnojenie
 • zavlažovanie
 • ničenie buriny a hmyzu
 • prerezávanie
 • opeľovanie
 • zber úrody
 • spracovanie
 • balenie
 • skladovanie
 • distribúciu
 • predaj a marketing (vrátane farmárskych trhov)
HORE