Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v USA

Internship USA Agriculture

Agriculture/Poľnohospodárstvo

V rámci programu Agriculture/Poľnohospodárstvo sa dozvieš ako moderné poľnohospodárske postupy ovplyvňujú poľnohospodárske činnosti a agropodnikanie v USA, či už na malej rodinnej farme alebo rozsiahlej farmárskej prevádzke.

Prostredníctvom programu Agriculture/Poľnohospodárstvo máš príležitosť získať praktické skúsenosti z včelárstva, chovu dobytka, ošípaných alebo pestovania poľných plodín. Naučíš sa najefektívnejšie metódy zberu pomocou najnovších a najmodernejších poľnohospodárskych strojov a technológií. Špecializované hostiteľské subjekty pomáhajú účastníkom programu naučiť sa potrebné obchodné, technologické a poľnohospodárske zručnosti, aby mohli byť úspešní v tomto rýchlo sa meniacom priemysle.

Program Agriculture/Poľnohospodárstvo ponúkame v nasledovných špecializovaných zameraniach:

Program poľných plodín poskytne účastníkom príležitosť získať praktické skúsenosti počas sezón výsadby, pestovania a zberu a možnosť dozvedieť sa najnovšie informácie o aplikáciách hnojív, pesticídov a herbicídov. Ponúka príležitosť oboznámiť sa s používaním poľnohospodárskych strojov a spoznať niektoré z najnovších poľnohospodárskych technológií. Program zároveň môže zahŕňať aj oblasť poľných plodín, vrátane ich ochrany, identifikáciu buriny, marketing poľných plodín, údržbu a opravy farmárskych strojov, zber a sušenie poľných plodín a GPS.

Program poľných plodín sa realizuje u hostiteľských subjektov v Severnej Dakote, Južnej Dakote, Minnesote a Montane , ktoré využívajú najnovšie technologické výdobytky. Hostiteľské farmy majú obvykle rozlohu od 1 000 do 6 000 hektárov a poskytujú stážistom možnosť získať prehľad o väčšine aspektov ich fungovania, ktoré môžu zahŕňať marketing ich plodín priamo alebo globálne.

Účastník programu musí mať skúsenosti s obsluhou traktora a mať dobré jazykové znalosti, pretože väčšina komunikácie zahŕňa mobilný telefón alebo obojsmerné rádio.

Umiestnenia sú k dispozícii od začiatku v marci/apríli po ukončenie programu v novembri/decembri.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • riadenie striedania plodín
 • zručnosti v oblasti globálnych pozičných systémov
 • identifikáciu buriny
 • semená
 • hnojivá a ochranu plodín
 • farmárske účtovníctvo
 • uvádzanie plodín na trh vrátane opcií a zmluvných dohôd,
 • prevádzku poľnohospodárskych strojov a cestných vozidiel
 • údržbu a opravy poľnohospodárskych strojov
 • zber a sušenie plodín
 • časový manažment

Ako účastník programu starostlivosti o dobytok získaš praktické skúsenosti s prevádzkou vrátane otelenia, odstavenia, chovu dobytka a prípravy krmovín, starostlivosti o zdravie dobytka a pasenie stáda. V priebehu februára, marca a apríla sa stretneš s otelením, zatiaľ čo v letných mesiacoch sa budeš venovať údržbe plotov, starostlivosti o zdravie stáda a správe pasienkov. Na jeseň keď sa teľatá odstavia, bude prebiehať starostlivosť a kŕmenie hovädzieho dobytka, ktoré môže zahŕňať vyrovnávanie dávok a riadenie stáda.

Umiestnenia sú k dispozícii po celý rok.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • starostlivosť a kŕmenie dobytka
 • vyrovnávanie dávok
 • manažment zdravia stáda
 • vedenie stáda
 • zber a sušenie plodín
 • rozhodnutia o osive, hnojive a plodine
 • uvádzanie plodín a hospodárskych zvierat na trh
 • prevádzku poľnohospodárskych strojov a cestných vozidiel
 • údržbu a opravy poľnohospodárskych strojov
 • finančné riadenie vrátane počítačovej evidencie príjmov a výdavkov, odpisov a kapitálových nákupov a predajov
 • vystavenie americkému spôsobu života a podnikania

Účastník tohoto programu bude exponovaný jednotlivým aspektom veľkokapacitnej žatvy a osvojí si jej najefektívnejšie metódy popri bežných zručnostiach údržby v dielni, obsluhe a údržbe veľkých strojov ako aj marketingu plodín. Tento program poskytuje príležitosti na získanie zručností v prevádzke niektorých najnovších kombajnov a technológií. Program vyžaduje schopnosť žiť v malých obytných priestoroch a dobre vychádzať s ostatnými spolupracovníkmi počas zberu úrody prechádzajúc z farmy na farmu.

Umiestnenia sú k dispozícii v mesiacoch apríl až november (v závislosti od miesta).

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • žatvu a poľné práce
 • všeobecné údržbárske schopnosti
 • prevádzku GPS systémov
 • marketing plodín
 • prevádzku poľnohospodárskych strojov a cestných vozidiel
 • údržbu a opravy poľnohospodárskych strojov
 • testovanie nových kombajnov v teréne

Ako účastník programu mliečnych fariem získaš skúsenosti z niektorých najprogresívnejších mliečnych fariem v USA. Program ponúka príležitosť zapojiť sa do modernej mliekarenskej prevádzky a to v širokej škály aktivít od starostlivosti o stádo až po marketing mlieka a mliečnych výrobkov zahŕňajúc dojenie, kŕmenie, čistenie a vedenie záznamov, zber krmovín a obilia, ošetrenie chorých zvierat, likvidáciu odpadu a hygienu. Môžeš mať tiež príležitosť zapojiť sa do programu šľachtenia a kríženia dobytka.

Umiestnenia sú k dispozícii po celý rok.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • starostlivosť a kŕmenie mliečneho dobytka
 • vyrovnávanie dávok
 • správa pasienkov
 • manažment zdravia stáda
 • manažment reprodukcie stáda
 • uvádzanie plodín, hospodárskych zvierat a živočíšnych výrobkov na trh
 • prevádzka poľnohospodárskych strojov a cestných vozidiel,
 • rozhodnutia o osive, hnojive a plodinách
 • zber a sušenie plodín
 • finančné riadenie vrátane počítačovej evidencie príjmov a výdavkov, odpisov a kapitálových nákupov a predajov
 • vystavenie americkému spôsobu života a podnikania

Program ošípaných poskytne jednotlivcom možnosť venovať sa každodennej starostlivosti o ošípané. Typický program bude zahŕňať praktické skúsenosti s dávkovaním krmiva, kontrolou životného prostredia, monitorovaním zdravia, veterinárnou starostlivosťou a kŕmením prasníc v období gravidity, laktácie. Tento program vyžaduje úzku interakciu so zvieratami na zaistení zdravia a pohody zvierat, s cieľom pochopiť potreby chovu ošípaných.

Umiestnenia sú k dispozícii po celý rok.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • starostlivosť o ošípané
 • vyrovnávanie dávok
 • preprava ošípaných
 • manažment zdravia stáda
 • vedenie stáda
 • uvádzanie plodín a hospodárskych zvierat na trh
 • finančné riadenie
 • vystavenie americkému spôsobu života a podnikania

Prostredníctvom včelárskeho programu budeš mať možnosť pozorovať zručnosti riadenia podniku a získate praktické skúsenosti s prácou s úľmi. Včely sú dôležitým aspektom poľnohospodárstva a dozviete sa, ako sa opeľovanie a rôzne techniky využívania včiel pri opeľovaní ovocných stromov používajú na udržanie poľnohospodárstva a priemyslu nažive. Účastníci programu sa dozvedia o rôznom využití včiel, výrobe medu, výžive úľov a pohybe včiel. Väčšina včelárskych programov je v oblasti výroby medu a predaja včelích matiek.

K dispozícii sú sezónne a ročné umiestnenia v tréningovom programe pre včelárov.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

 • prácu s úľmi
 • kŕmenie včelstiev
 • výživu úľov
 • pohyb včelstiev
 • potreby umiestnenia v rôznych ročných obdobiach
 • prevádzku a údržbu strojov
 • obchodné riadenie
 • cenotvorbu medu na trhu a zmluvy o opelení
HORE