Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v Kanada Work and Study Canada

Hospitality Management

Hospitality Management

Podmienky účasti

 • vek minimálne 19 rokov
 • znalosť agnličtiny na úrovni Upper-Intermediate

Nástup na program

 • každých 6 týždňov

Dokumenty na stiahnutie

Hospitality Management.pdf

Informácie o programe Work and Study Canada - Hospitality Management

Hospitality Management

Kurz Hospitality Management poskytuje spojenie medzi akademickou sférou a reálnym svetom hotelierstva a reštauračných služieb a dáva študentom praktické a vecné znalosti vyhľadávané zamestnávateľmi. Študenti sa pripravia na pracovné príležitosti od základných až po manažérske pozície.

Cieľom kurzu je odovzdať absolventom vedomosti, zručnosti a poskytnúť praktický tréning potrebný pre dokonalé zvládnutie tohto lákavého odvetvia, ktorého celosvetový rozvoj zaznamenáva exponenciálny nárast.

Kurz je rozdelený do dvoch častí študijnej a po nej nasledujúcej co-op, teda praktickej pracovnej časti programu v pomere 50/50. Podľa aktuálne platných pravidiel môže študent, za predpokladu udelenia Work Permit kanadskou ambasádou, pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne už počas štúdia.

Oblasti zamerania študijnej časti:

 • Lodging and Hotel Industry
 • Managing Service in Foof & Bevarge Operations
 • Supervision for Hospitality
 • Managing Front Office Operations
 • Managing Housekeeping Operations
 • Basic Hotel & Restaurant Accounting
 • Hospitality Sales & Marketing
 • Planning & Control in F&B

Oblasti zamerania pracovnej časti programu co-op:

 • Food and Beverage Server
 • Hotel Receptionist
 • Hotel Manager
 • Dining Room Supervisor, atď.


Dôležité detaily

Umiestnenie na co-op, teda praktickú pracovnú časť programu si zabezpečuje študent za pomoci a asistencie školy po príchode do Kanady s garanciou bezplatného umiestnenia - škola disponuje partnerskou sieťou viac ako 200 spoločností po celej Kanade a naviac organizuje pravidelne každých 8 týždňov stretnutie so zástupcami potenciálnych zamestnávateľov priamo v kampuse školy.

Kurz začína každých 6 týždňov.

Maximálna veľkosť triedy je 30 študentov.

Rozsah výučby:

Hospitality Management  1Y: 24 týždňov štúdia + 24 týždňov co-op pracovná časť programu
Hospitality Management  2Y: 48 týždňov štúdia + 48 týždňov co-op pracovná časť programu

zápisné - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2023 49 CAD  399 CAD
Hospitality Management 1Y - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2023 6 848 CAD  8 310 CAD
Hospitality Management 2Y - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2023 8 925 CAD  15 750 CAD

Naviac v cene sú zahrnuté:

 1. garantované bezplatné pracovné umiestnenie - ponúkané na trhu len touto školou, ktoré ktorého štandardná cena je 500 CAD
 2. zdarma 4 týždne kurzu angličtiny, teda ESL classes, ktorých štandardná cena je 195 CAD týždenne

Pri variante programu Hospitality Management 1Y a Hospitality Management 2Y je možné školné platiť v splátkach nasledovne: 30% školného sa platí pred vycestovaním a zvyšok v 6 mesačných splátkach po príchode do Kanady. Pri platbe na splátky je dodatočný poplatok vo výške 100 CAD za administratívne spracovanie splátkového kalendára.


Cena kurzu zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v Kanade nevyhnutných pre pobyt v Kanade
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na kanadskej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do Kanady
 • poradenstvo a asistenciu pri hľadaní zamestnávateľa v Kanade
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v Kanade
 • asistenciu pri navrátení daní


Ostatné poplatky:

 • poplatok za učebné materiály Hospitality Management 1Y – 1 250 CAD, Hospitality Management 2Y – 2 010 CAD
 • poplatok kanadskej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 150 CAD a poplatok za zber biometrických údajov vo výške 85 CAD
 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu (odporúčané je komplexné poistenie) - a) polročná sadzba bez prerušenia – 306,00 EUR len liečebné náklady alebo 374,40 EUR komplexné cest. poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 465,60 EUR len liečebné náklady alebo 571,20 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do Kanady vo výške cca. 500 EUR až 1 000 EUR - suma závisí od aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do Kanady min. cca. 1 000 CAD
HORE