Work and Travel USA / Work and Study UK
work and study canada

International Business Communication

International Business Communications

Podmienky účasti

 • vek minimálne 19 rokov
 • znalosť agnličtiny na úrovni Upper-Intermediate

Nástup na program

 • každých 6 týždňov

Dokumenty na stiahnutie

International Business Communications.pdf

Informácie o programe Work and Study Canada - International Business Communications

Work and Study Canada - Intake Calendar 2024.pdf

Informácie o dátumoch nástupu - Work and Study Canada

International Business Communications

Program International Business Communications sa vo veľkej miere zameriava na roširovanie vedomostných kapacít študentov v oblasti starostlivosti o klientov. Študenti ukončujú tento program so schopnosťou pracovať v rôznych kanadských odvetviach, ktoré si vyžadujú starostlivosť o klienta a zákaznícke služby.

Program zapája a vzdeláva študentov v dynamickom vzdelávacom prostredí a pozostáva z denných prednášok v triede, hraní rolí, simulácií a riadených diskusií.

Kurz je rozdelený do dvoch častí študijnej a po nej nasledujúcej co-op, teda praktickej pracovnej časti programu v pomere 50/50. Podľa aktuálne platných pravidiel môže študent, za predpokladu udelenia Work Permit kanadskou ambasádou, pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne už počas štúdia s minimálnou mzdou na úrovni 16,75 CAD a viac.

Inšpiruj sa príbehmi našich klientov, ktorí už program absolvovali a dokázali si zarobiť v priemere 3000 - 4000 CAD mesačne.

Oblasti zamerania študijnej časti:

 • Customer Service Excellence (120 hodín)
 • International Business Communication (120 hodín)
 • Workplace Cultural Diversity (120 hodín)


Oblasti zamerania pracovnej časti programu co-op:

 • Customer and Information Services Representatives


Dôležité detaily

Umiestnenie na co-op, teda praktickú pracovnú časť programu si zabezpečuje študent za pomoci a asistencie školy po príchode do Kanady s garanciou bezplatnej asistencie pri umiestnení - škola disponuje partnerskou sieťou viac ako 200 spoločností po celej Kanade a naviac organizuje pravidelne každých 8 týždňov stretnutie so zástupcami potenciálnych zamestnávateľov priamo v kampuse školy.

Kurz začína každých 6 týždňov - nástupný kalendár

Maximálna veľkosť triedy je 30 študentov.


Rozsah výučby:

International Business Communication: 18 týždňov štúdia + 18 týždňov co-op pracovná časť programu

zápisné   49 CAD 399 CAD
International Business Communications - 9 Months - morning
5 302 CAD  6 325 CAD
International Business Communications - 9 Months - afternoon
5 050 CAD  6 325 CAD

Naviac v cene sú zahrnuté:

 1. garantovaná bezplatná asistencia pri zabezpečovaní pracovného umiestnenia - ponúkaná na trhu len touto školou, ktorej štandardná cena je 500 CAD
 2. zdarma 4 týždne kurzu angličtiny, teda ESL classes, ktorých štandardná cena je 195 CAD týždenne

Pri variante programu International Business Communications je možné školné platiť v splátkach nasledovne: 30% školného sa platí pred vycestovaním a zvyšok v 3 mesačných splátkach po príchode do Kanady. Pri platbe na splátky je dodatočný poplatok vo výške 100 CAD za administratívne spracovanie splátkového kalendára.

Cena kurzu zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v Kanade nevyhnutných pre pobyt v Kanade
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na kanadskej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do Kanady
 • poradenstvo a asistenciu pri hľadaní zamestnávateľa v Kanade
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v Kanade
 • asistenciu pri navrátení daní


Ostatné poplatky:

 • poplatok za učebné materiály 600 CAD
 • poplatok kanadskej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 150 CAD a poplatok za zber biometrických údajov vo výške 85 CAD
 • poistenie v zahraničí - komplexné cestovné poistenie - ročná sadzba bez prerušenia - 628 EUR
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do Kanady vo výške cca. 500 EUR až 1 000 EUR - suma závisí od aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaný objem dostupných finančných prostriedkov pri vstupe do Kanady min. 1 000 CAD
HORE