Work and Travel USA / Work and Study UK
work and study canada

International Business Communication

International Business Communications

Podmienky účasti

 • vek minimálne 19 rokov
 • znalosť agnličtiny na úrovni Upper-Intermediate

Nástup na program

 • každých 6 týždňov

Dokumenty na stiahnutie

International Business Communications.pdf

Informácie o programe Work and Study Canada - International Business Communications

International Business Communications

Program International Business Communications sa vo veľkej miere zameriava na roširovanie vedomostných kapacít študentov v oblasti starostlivosti o klientov. Študenti ukončujú tento program so schopnosťou pracovať v rôznych kanadských odvetviach, ktoré si vyžadujú starostlivosť o klienta a zákaznícke služby.

Program zapája a vzdeláva študentov v dynamickom vzdelávacom prostredí a pozostáva z denných prednášok v triede, hraní rolí, simulácií a riadených diskusií.

Kurz je rozdelený do dvoch častí študijnej a po nej nasledujúcej co-op, teda praktickej pracovnej časti programu v pomere 50/50. Podľa aktuálne platných pravidiel môže študent, za predpokladu udelenia Work Permit kanadskou ambasádou, pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne už počas štúdia.

Oblasti zamerania študijnej časti:

 • Customer Service Excellence
 • International Business Communication
 • Workplace Cultural Diversity

Oblasti zamerania pracovnej časti programu co-op:

 • Food and Beverage Server
 • Cashier / Customer Service
 • Hotel Guest Service Agent
 • Receptionist / Reservation Agent atď.


Dôležité detaily

Umiestnenie na co-op, teda praktickú pracovnú časť programu si zabezpečuje študent za pomoci a asistencie školy po príchode do Kanady s garanciou bezplatného umiestnenia - škola disponuje partnerskou sieťou viac ako 200 spoločností po celej Kanade a naviac organizuje pravidelne každých 8 týždňov stretnutie so zástupcami potenciálnych zamestnávateľov priamo v kampuse školy.

Kurz začína každých 6 týždňov.

Maximálna veľkosť triedy je 30 študentov.

Rozsah výučby:

International Business Communication: 18 týždňov štúdia + 18 týždňov co-op pracovná časť programu

zápisné - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.06.2023   49 CAD 399 CAD
International Business Communications - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.06.2023 5 050 CAD  6 325 CAD

Naviac v cene sú zahrnuté:

 1. garantované bezplatné pracovné umiestnenie - ponúkané na trhu len touto školou, ktoré ktorého štandardná cena je 500 CAD
 2. zdarma 4 týždne kurzu angličtiny, teda ESL classes, ktorých štandardná cena je 195 CAD týždenne

Cena kurzu zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v Kanade nevyhnutných pre pobyt v Kanade
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na kanadskej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do Kanady
 • poradenstvo a asistenciu pri hľadaní zamestnávateľa v Kanade
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v Kanade
 • asistenciu pri navrátení daní


Ostatné poplatky:

 • poplatok za učebné materiály 685 CAD
 • poplatok kanadskej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 150 CAD a poplatok za zber biometrických údajov vo výške 85 CAD
 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu (odporúčané je komplexné poistenie) - a) polročná sadzba bez prerušenia – 306,00 EUR len liečebné náklady alebo 374,40 EUR komplexné cest. poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 465,60 EUR len liečebné náklady alebo 571,20 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do Kanady vo výške cca. 500 EUR až 1 000 EUR - suma závisí od aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do Kanady min. cca. 1 000 CAD
HORE