Work and Travel USA / Work and Study UK
work and study canada

International Business Communication

International Business Communication

Podmienky účasti

 • vek minimálne 19 rokov
 • znalosť agnličtiny na úrovni Upper-Intermediate

Nástup na program

 • každých 6 týždňov

International Business Communication

Program International Business Communication sa vo veľkej miere zameriava na experimentálne učenie, s cieľom rošíriť kapacity študentov v súboroch zručností starostlivosti o klientov a zvyšovať ich schopnosť demonštrovať vyššie úrovne požadovaných atribútov. Študenti ukončujú tento program so schopnosťou pracovať v rôznych kanadských odvetvia, ktoré si vyžadujú starostlivosť o klienta a zákaznícke služby.

Program International Business Communication zapája a vzdeláva študentov v dynamickom vzdelávacom prostredí. Kurzy zamerané najmä na oblasti Customer Service Excellence, Business Communication a Workplace Cultural Diversity pozostávajú z denných prednášok v triede, hraní rolí, simulácii a riadených diskusiách.

zápisné - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2021
49 CAD
zápisné 399 CAD
International Business Communication - akciová cena - platí len pre registrácie do 30.09.2021 4 625 CAD
International Business Communication 6 325 CAD

Naviac v cene sú zahrnuté zdarma 4/8/12 týždňov kurzu angličtiny, teda ESL classes, ktorých štandardná cena je 170-190 CAD týždenne.Cena kurzu zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v Kanade nevyhnutných pre pobyt v Kanade
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na kanadskej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do Kanady
 • poradenstvo a asistenciu pri hľadaní zamestnávateľa v Kanade
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v Kanade
 • asistenciu pri navrátení daní


Ostatné poplatky:

 • poplatok za učebné materiály 430 CAD
 • poplatok kanadskej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 150 CAD a poplatok za zber biometrických údajov vo výške 85 CAD
 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu (odporúčané je komplexné poistenie) - a) polročná sadzba bez prerušenia – 278,10 EUR len liečebné náklady alebo 346,50 EUR komplexné cest. poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 423,20 EUR len liečebné náklady alebo 528,80 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do Kanady vo výške cca. 500 EUR až 1 000 EUR - suma závisí od aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do Kanady min. cca. 1 000 CAD

Kurz je rozdelený do dvoch častí študijnej a po nej nasledujúcej co-op, teda praktickej pracovnej časti programu v pomere 50/50. Podľa aktuálne platných pravidiel môže študent, za predpokladu udelenia Work Permit kanadskou ambasádou, pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne už počas štúdia.

Oblasti zamerania študijnej časti:

 1. Customer Service Excellence
 2. Business Communication
 3. Workplace Cultural Diversity

Oblasti zamerania pracovnej časti programu co-op:

 • Food and Beverage Server
 • Cashier / Customer Service
 • Hotel Guest Service Agent
 • Receptionist / Reservation Agent atď.


Dôležité detaily

Umiestnenie na co-op, teda praktickú pracovnú časť programu si zabezpečuje študent za pomoci a asistencie školy po príchode do Kanady so 100% garanciou umiestnenia.

Kurz začína každých 6 týždňov.

Maximálna veľkosť triedy je 30 študentov.

Rozsah výučby:

International Business Communication: 18 týždňov štúdia + 18 týždňov co-op pracovná časť programu

HORE