Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v Kanade, Studium v Kanade

Healthcare

Healthcare

Podmienky účasti

 • vek minimálne 19 rokov
 • znalosť agnličtiny na úrovni Upper-Intermediate

Nástup na program

 • každých 6 týždňov

Work and Study Canada - Intake Calendar 2024.pdf

Informácie o dátumoch nástupu - Work and Study Canada

Healthcare

V oblasti Healthcare ponúkame dva programy v závislosti od ich dĺžky: Health Unit Clerk a Medical Office Assistant.

Programy zahŕňajú kombináciu výučby v triede a praktického školenia v rôznych oblastiach správy zdravotnej starostlivosti. Študenti sa naučia o lekárskej terminológii, lekárskej fakturácii a kódovaní, elektronických zdravotných záznamoch, správe pacientov a o iných administratívnych úlohách. Súčasťou programu je aj školenie v oblasti komunikačných zručností, interakcie s pacientom a  spolupráce s poisťovňami a inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Pracovník zdravotníckej jednotky (Health Unit Clerk) a Asistent lekárskej kancelárie (Medical Office Assistant) je administratívny pacovník/odborník, ktorý poskytuje administratívnu podporu v zdravotníckych zariadeniach, ako sú nemocnice, kliniky, opatrovateľské domy a súkromné ambulancie. Úzko spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi, pacientmi a ich rodinami, aby zabezpečili bezproblémové fungovanie zdravotníckeho zariadenia. Zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní hladkého fungovania lekárskych ordinácií spravovaním záznamov o pacientoch, plánovaním stretnutí, fakturovaním a kódovaním a vykonávaním ďalších základných administratívnych úloh.

Kurz je rozdelený do dvoch častí študijnej a po nej nasledujúcej co-op, teda praktickej pracovnej časti programu v pomere 50/50. Podľa aktuálne platných pravidiel môže študent, za predpokladu udelenia Work Permit kanadskou ambasádou, pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne už počas štúdia s minimálnou mzdou na úrovni 16,75 CAD a viac.

Program ponúka študentom možnosť tzv. College Pathway, ktorá je vytvorená pre jednotlivcov, ktorí potrebujú špecializovanú, odbornú prípravu a podporu zameranú na získanie akademického titulu na niektorej z partnerských súkromných alebo verejných univerzít SELC College. Ako súčasť celého vzdelávacieho procesu je v rámci tejto schémy možné preniesť príslušný počet kreditov zo štúdia počas co-op programu na SELC College a pokračovať v štúdiu na partnerskej univerzite. Výhodou je skrátený čas štúdia na univerzite a zníženie výšky školného o príslušnú časť zaplatenú za štúdium na SELC College. Výstupnou hodnotou je kanadský akademický univerzitný titul a možnosť získať trojročné pracovné povolenie. V závislosti od zamerania štúdia je možné po jeho ukončení nastúpiť v Kanade na pracovnú pozíciu s nástupným platom, ktorý sa pohybuje na úrovni 50.000 - 80.000 CAD ročne.

Inšpiruj sa príbehmi našich klientov, ktorí už program absolvovali a dokázali si zarobiť v priemere 3000 - 4000 CAD mesačne.

Vyučované kurzy:

 • Student Success Strategies
 • Career Success I
 • Business Computer Basics
 • Interpersonal Communication
 • Introduction To Canadian Healthcare & Terminology
 • Medical Transcription I
 • Health Unit Clerk Procedures, Scheduling & Documentation


Oblasti zamerania pracovnej časti programu co-op:

 • Administrative Support
 • Customer Service and Front Desk
 • Communication and Message Distribution
 • Healthcare Administrative Support


Dôležité detaily

Umiestnenie na co-op, teda praktickú pracovnú časť programu si zabezpečuje študent za pomoci a asistencie školy po príchode do Kanady s garanciou bezplatnej asistencie pri umiestnení - škola disponuje partnerskou sieťou viac ako 200 spoločností po celej Kanade a naviac organizuje pravidelne každých 8 týždňov stretnutie so zástupcami potenciálnych zamestnávateľov priamo v kampuse školy.

Kurz začína každých 6 týždňov - nástupný kalendár

Maximálna veľkosť triedy je 30 študentov.


Rozsah výučby:

Health Unit Clerk: 12 týždňov štúdia + 12 týždňov co-op pracovná časť programu
Medical Office Assistant: 24 týždňov štúdia + 24 týždňov co-op pracovná časť programu

zápisné
49 CAD 399 CAD
Health Unit Clerk - 6 Months
3 900 CAD  4 500 CAD
Medical Office Assistant - 1 Year
6 900 CAD  7 500 CAD

Naviac v cene sú zahrnuté:

 1. garantovaná bezplatná asistencia pri zabezpečovaní pracovného umiestnenia - ponúkaná na trhu len touto školou, ktorej štandardná cena je 500 CAD
 2. zdarma 6/4 týždňov kurzu angličtiny, teda ESL classes, ktorých štandardná cena je 195 CAD týždenne

Pri variante programu Medical Office Assistant je možné školné platiť v splátkach nasledovne: 30% školného sa platí pred vycestovaním a zvyšok v 5 mesačných splátkach po príchode do Kanady. Pri platbe na splátky je dodatočný poplatok vo výške 100 CAD za administratívne spracovanie splátkového kalendára.


Cena kurzu zahŕňa:

 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v Kanade nevyhnutných pre pobyt v Kanade
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na kanadskej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do Kanady
 • poradenstvo a asistenciu pri hľadaní zamestnávateľa v Kanade
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v Kanade
 • asistenciu pri navrátení daní


Ostatné poplatky:

 • poplatok za učebné materiály Health Unit Clerk - 1176 CAD, Medical Office Assistant - 1936 CAD
 • poplatok kanadskej ambasáde pri žiadosti o udelenie víz vo výške 150 CAD a poplatok za zber biometrických údajov vo výške 85 CAD
 • poistenie v zahraničí - komplexné cestovné poistenie - ročná sadzba bez prerušenia - 628 EUR
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do Kanady vo výške cca. 500 EUR až 1 000 EUR - suma závisí od aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaný objem dostupných finančných prostriedkov pri vstupe do Kanady min. 1 000 CAD
HORE