Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v USA Internship USA

Internship USA Professional

Internship USA Professional

Účastník programu má zabezpečené umiestnenie k hostiteľskému subjektu partnerskou organizáciou v USA v oblastich ako napríklad information media, business, management, arts, law, education, architecture a mnohé ďalšie. U väčšiny pozícií dostáva účastník programu hodinovú mzdu. V niektorých prípadoch je pozícia dobrovoľnícka, čo znamená, že mzda je vyplácaná len formou menšieho štipendia, resp. nie je vyplácaná vôbec - v týchto prípadoch zvykne byť komenzáciou ubytovanie zadarmo. Umiestnenie účastníkov programu je v rôznych lokalitách USA. Ubytovanie je väčšinou zabezpečované hostiteľským subjektom.

poplatok pri podpise zmluvy 35 EUR
programový poplatok
2699 USD

Programový poplatok zahŕňa:

 • zabezpečenie umiestnenia u hostiteľského subjektu
 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • vybavenie DS-2019 formulára potrebného na vystavenie J-1 víz
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v USA nevyhnutných pre pobyt v USA
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na americkej ambasáde - každý žiadateľ sa musí zúčastniť osobného pohovoru na americkej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do USA
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v USA
 • asistenciu pri navrátení daní

Ostatné poplatky:

 • povinné poistenie vo výške 42 USD/mesačne
 • poplatok za žiadosť o udelenie víz na americkej ambasáde vo výške 160 USD
 • poplatok za SEVIS systém vo výške 220 USD
 • spiatočná letenka do USA cca. 600 - 1 000 EUR
 • hotovosť pri vstupe do USA cca. 2 000 USD

Program Internship USA Professional je možné absolvovať, v závislosti na odbore vzdelania a praxi, v nasledovných oblastiach:

 • Agriculture, Forestry, and Fishing;
 • Arts and Culture;
 • Construction and Building Trades;
 • Education, Social Sciences, Library Science, Counseling and Social Services;
 • Health Related Occupations;
 • Hospitality and Tourism;
 • Information Media and Communications;
 • Management, Business, Commerce and Finance;
 • Public Administration and Law; and
 • The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics and Industrial Occupations.
TOP