Work and Travel USA / Work and Study UK
praa v usa

Internship USA Professional

Internship USA Professional

Stáž v Spojených štátoch bude v životopise alebo po ukončení štúdia vyzerať ohromujúco, dá Ti šancu zdokonaliť sa v angličtine a vybudovať silnú sieť profesionálnych kontaktov.

Účastník programu má zabezpečené umiestnenie k hostiteľskému subjektu partnerskou organizáciou v USA. Všetky hostiteľské subjekty sú striktne preverené a starostlivo vybrané a mnohé z nich už úspešne hostia, resp. hostili stážistov v minulosti.

Pracovné prostredie v USA povestné vysokou pracovnou morálkou, bezpečnosťou a spolupatričnosťou ponúka možnosť stáží v bezmála každom sektore, od hudobnej a zábavnej produkcie, cez rôzne technické zamerania, vedu a výskum až po lesníctvo:

 • Information Technologies, Science, Construction, Information Media, Business, Management, Arts, Engineering, Law, Education, Architecture a mnohé ďalšie.

U väčšiny pozícií dostáva účastník programu hodinovú mzdu. Platové ohodnotenie sa môže mierne líšiť v závislosti od konkrétneho hostiteľského subjektu a je presne špecifikované pred pohovorom s hostiteľským subjektom. V niektorých prípadoch je pozícia dobrovoľnícka, čo znamená, že mzda je vyplácaná len formou menšieho štipendia. Umiestnenie účastníkov programu je v rôznych lokalitách USA - California, Florida, New York, Arizona, Massachusetts, Pennsylvania, Marryland, North Dakota, Tennessee, New Jersey, Vermont a ďalšie. Ubytovanie je väčšinou zabezpečované hostiteľským subjektom.

Ľudia z iných krajín často považujú americké priateľské a osobné vystupovanie za nenáležité, avšak po absolvovaní stáže v USA pochopíš, prečo sú Američania takí šťastní.

Aktuálne pracovné pozície

poplatok pri podpise zmluvy 35 EUR
programový poplatok - 6 mesačný program
3 395 USD
programový poplatok - 12 mesačný program
3 995 USD
programový poplatok - 18 mesačný program
4 195 USD

 • zabezpečenie umiestnenia u hostiteľského subjektu
 • poradenstvo a asistenciu počas celého vybavovacieho procesu
 • vybavenie DS-2019 formulára potrebného na vystavenie J-1 víz
 • poskytnutie kompletných a praktických informácií o živote v USA nevyhnutných pre pobyt v USA
 • poradenstvo a asistenciu pri žiadaní o víza na americkej ambasáde - každý žiadateľ sa musí zúčastniť osobného pohovoru na americkej ambasáde
 • sprostredkovanie spiatočnej letenky do USA
 • plnú podporu v núdzi zabezpečenú partnerskou organizáciou v USA
 • asistenciu pri navrátení daní
 • povinné poistenie vo výške 75 USD/mesačne
 • poplatok za žiadosť o udelenie víz na americkej ambasáde vo výške 185 USD
 • poplatok za SEVIS systém vo výške 240 USD
 • spiatočná letenka do USA cca. 600 - 1 000 EUR
 • finančné prostriedky pri vstupe do USA cca. 2 000 USD

Program Internship USA Professional je možné absolvovať, v závislosti na odbore vzdelania a praxi, v nasledovných oblastiach:

 • Agriculture, Forestry, and Fishing;
 • Arts and Culture;
 • Construction and Building Trades;
 • Education, Social Sciences, Library Science, Counseling and Social Services;
 • Health Related Occupations;
 • Hospitality and Tourism;
 • Information Media and Communications;
 • Management, Business, Commerce and Finance;
 • Public Administration and Law; and
 • The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics and Industrial Occupations.
HORE