Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v USA

Internship USA Turf Management

Turf Management/Manažment trávnikov

Prostredníctvom programu Turf Management/Manažment trávnikov máš príležitosť získať praktické skúsenosti v oblasti sejby, zavlažovania, ochrany proti škodcom a hmyzu, kosenia hnojenia, zakladania/renovácie trávnatej plochy, údržby bunkrov, nastavenia golfových ihrísk a údržby zariadení.

V rámci programu získa účastník možnosť umiestnenia na jednom z popredných golfových ihrísk v USA. Ako účastník programu budeš mať možnosť trénovať u špičkových odborníkov, pomocou najlepších technológií dostupných na svete. Hostitelia stanovujú veľmi vysoké štandardy pre tento program tým, že povzbudzujú stážistov k účasti na aktivitách spojených s golfovými ihriskami a športovými trávnikmi. Umiestnenie býva veľmi náročné a vyžaduje, aby mal účastník programu jednak praktické skúsenosti z práce na golfovom ihrisku, jednak akademické vzdelanie v oblasti manažmentu trávnikov.

Umiestnenia sú k dispozícii pre 6 až 12 mesačné programy.

Zručnosti získané v tomto programe môžu zahŕňať:

  • siatie
  • zavlažovanie
  • hubenie škodcov a hmyzu
  • hnojenie
  • kosenie
  • zakladanie / renovácia trávnatej plochy
  • údržba bunkrov
  • príprava golfového ihriska
HORE