Work and Travel USA / Work and Study UK
Studium v UK Work and Study UK Scholarship

Najnižšia cena na trhu - LEN 99 GBP za 4 týždňový kurz!

Scholarship

Priprav sa na Cambridgské skúšky!

Scholarship

Podmienky účasti

 • vek minimálne 18 rokov
 • znalosť agnličtiny na urovni A1 Elementary do C2 Proficiency
 • občan EU

Akreditácia kurzu

 • English 2000 Certifikát

Nástup na program

 • každý týždeň v mesiacoch november, december, január a február

Scholarship

Špeciálna cena platí pre mesiace november, december, január a február.

Scholarship je full-time kurz anglického jazyka pre dospelých. Zahŕňa oblasti počúvania, hovorenia, čítania a písania, ako aj prípravu na Cambridgské skúšky na úrovni B2-C2.

Veľkou výhodou kurzu je aj možnosť ubytovania v hostiteľskej rodine, tzv. Home Stay, čo študentom umožní maximálne efektívne precvičovanie a prehlbovanie nadobudnutých znalostí angličtiny v reálnom prostredí, na dennej báze s native speakers, teda rodenými angličanmi.

Vyučovanie

Zahŕňa General English - 20 lekcií / 15 hodín týždenne s maximálnym počtom 16 študentov v triede. Študenti môžu zdarma navštevovať tzv. Weekly Language Clinic, konzultácie, kde prebieha výučba 1:1 - študent – lektor a kde môžu dostať pomoc a vysvetlenie týkajúce sa akejkoľvek oblasti anglického jazyka. Študenti môžu navštevovať aktivity a exkurzie školy, s cieľom získať istotu v používaní anglického jazyka aj mimo výučby v triede. Časť aktivít je zdarma. Exkurzie sú za poplatok splatný na recepcii školy. Niektoré aktivity sú len pre osoby staršie ako 18 rokov. Študenti, ktorí úspešne ukončia program získajú English 2000 jazykový certifikát. Na požiadanie je od poskytovaľa pracovného umiestnenia  poskytnutá pracovná referencia.

V čase ukončenia kurzu budú mať študenti absolvované nasledovné oblasti:

 • preštudovanie a precvičenie gramatiky zodpovedajúcej ich úrovni
 • čítanie a počúvanie textu s pochopením obsahu a detailov
 • preštudovanie a precvičenie slovnej zásoby a praktického jazyka
 • preštudovanie a precvičenie správnej výslovnosti
 • naplánovanie, zorganizovanie a napísanie slohových prác

Nástup na program je každý týždeň v mesiacoch november, december, január a február.

zápisné 85 GBP
celý kurz
99 GBP

Ostatné poplatky:

 • poistenie v zahraničí - 2 alternatívy podľa preferencie klienta a dĺžky pobytu (odporúčané je komplexné poistenie) - a) denná sadzba - 1,05 EUR/deň len liečebné náklady alebo 1,53 EUR/deň komplexné cest. poistenie; b) ročná sadzba bez prerušenia - 75,20 EUR len liečebné náklady alebo 121,6 EUR komplexné poistenie
 • ubytovanie a transfer z letiska - cena tu
 • doprava do UK vo výške cca. 50 EUR až 100 EUR - suma závisí od formy dopravy (väčšinou nízkonákladová letenka) a aktuálnej ceny a bude presne špecifikovaná v čase rezervácie
 • odporúčaná hotovosť pri vstupe do UK min. cca. 500 - 600 GBP
HORE