Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v UK

Príbehy účastníkov

Róbert

Work and Study Canada

Program Work and Study Canada ponúkaný agentúrou Across Agency určite odporúčam! Ide o študijno-pracovný program so zameraním na oblasť cestovného ruchu (Hospitality Management) alebo podnikania všeobecne (Business Foundations, International Business Communication, Digital Marketing Fundamentals) prebiehajúci na serióznej vzdelávacej inštitúcii SELC College vo Vancouveri.

Prístup Across Agency počas procesu vybavovania víz a nadväzovania kontaktu so školou bol veľmi seriózny, promptný a spoľahlivý. Prístup zamestnancov a učiteľov SELC College je veľmi prívetivý a každému študentovi je venovaná individuálna pozornosť.

Vo Vancouveri som strávil 12 mesiacov a okrem štúdia na škole a práce v hoteli som stihol uskutočniť mnoho ďalších aktivít, ako napríklad spoznávať miestnu kultúru, či aktívne participovať v jednej miestnej farnosti. :-)

Môžem skonštatovať, že vybrať si tento program bola veľmi dobrá voľba, ktorá mi umožnila spoznať život v kozmopolitnej spoločnosti, získať nové vedomosti a zručnosti, zoznámiť sa a nadviazať priateľstvá s mnohými vzácnymi ľuďmi, ako aj výrazne sa zdokonaliť v anglickom jazyku. Účasťou v tomto programe som získal mnoho hodnotných skúseností.

Róbert

HORE