Work and Travel USA / Work and Study UK
Praca v UK

Príbehy účastníkov

Róbert

Work and Study Canada

Program Work and Study Canada ponúkaný agentúrou Across Agency určite odporúčam! Ide o študijno-pracovný program so zameraním na oblasť cestovného ruchu (Hospitality Management) alebo podnikania všeobecne (Business Foundations, International Business Communication, Digital Marketing Fundamentals) prebiehajúci na serióznej vzdelávacej inštitúcii SELC College vo Vancouveri.

Prístup Across Agency počas procesu vybavovania víz a nadväzovania kontaktu so školou bol veľmi seriózny, promptný a spoľahlivý. Prístup zamestnancov a učiteľov SELC College je veľmi prívetivý a každému študentovi je venovaná individuálna pozornosť.

Ešte som tu len necelé tri mesiace, ale už teraz vidím, že vybrať si tento program bola veľmi dobrá voľba, ktorá mi umožní spoznať život v kozmopolitnej spoločnosti, získať nové vedomosti a zručnosti, ako aj výrazne sa zdokonaliť v anglickom jazyku.

Na záver chcem dať potenciálnym záujemcom o program do pozornosti výnimočnú skutočnosť, že kanadský minister imigrácie Sean Fraser len pred pár dňami dočasne zrušil obmedzenie týkajúce sa maximálneho počtu odpracovaných hodín pre medzinárodných študentov v prvej na štúdium zameranej polovici programu (čiže od 15. novembra 2022 do 31. decembra 2023 môžu študenti s platnými vízami pracovať bez obmedzení), čo tento program robí veľmi zaujímavým aj po finančnej stránke.

Róbert

HORE